Close

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND | PRO DEO

Home » Gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo)

Dé Strafpleiters vinden het zeer belangrijk dat iedereen recht heeft op deskundige rechtsbijstand. Zij maken geen onderscheid tussen rijk en arm. In elke zaak strijden zij met dezelfde passie, kwaliteit en vechtlust. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de mogelijke advocaatkosten. Dé Strafpleiters kunnen u haarfijn uitleggen of dat u recht heeft op een toevoeging, oftewel pro deo rechtsbijstand.


Stelsel van (gedeeltelijk) gesubsidieerde rechtsbijstand

Tot een bepaalde inkomens- en vermogensgrens heeft u recht op gratis rechtsbijstand, en wordt door de Raad voor Rechtsbijstand een pro deo strafrechtadvocaat aan u ‘toegevoegd’. Dit betekent dat de advocaatkosten in een dergelijk geval dan voornamelijk betaald worden door de Staat. Afhankelijk van de soort zaak, uw persoonlijke situatie en uw inkomen- en vermogen in het peiljaar, betaalt u al dan niet een eigen bijdrage aan de advocaat. Voor zover u al een eigen bijdrage krijgt opgelegd, zal de hoogte daarvan afhankelijk zijn van de hoogte van uw verzamelinkomen in het peiljaar. Het peiljaar is altijd 2 jaar geleden. Soms komt het voor dat uw inkomen op dit moment veel lager is, dan uw inkomen in het peiljaar van 2 jaar geleden. U werkte bijvoorbeeld fulltime in het peiljaar en bent sinds dit jaar in een uitkering beland. In dat geval kunt u een verzoek tot peiljaarverlegging indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dé Strafpleiters kunnen u hierbij helpen. Meer informatie over de voorwaarden voor het verkrijgen van een toevoeging, vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: https://www.rechtsbijstand.nl/.

Twijfelt u of u recht heeft op een gratis advocaat? Dé Strafpleiters zijn altijd bereid om geheel vrijblijvend met u te bekijken of u al dan niet in aanmerking komt voor gratis rechtshulp van een strafrechtadvocaat, alsmede uw vragen rondom de pro deo advocaat te beantwoorden.


Eigen bijdrage

Zoals reeds aangegeven wordt er bij toekenning van de aangevraagde toevoeging in de meeste gevallen een eigen bijdrage aan u opgelegd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw financiële situatie en uw gezinssamenstelling. Als u recht hebt op een pro deo advocaat geldt: hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage, dus hoe meer u zelf moet betalen aan de advocaat. De Raad voor Rechtsbijstand controleert uw inkomen en vermogen bij de Belastingdienst.

Hieronder treft u een overzicht aan van de inkomensgrenzen en bijbehorende eigen bijdragen die de Raad voor Rechtsbijstand hanteert. Aan de hand van deze tabel kunt u zelf een schatting maken of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat.


Alleenstaand
Normen 2023
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
Eigen bijdrage
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 21.300
€ 218
t/m € 29.600
€ 21.301 – € 22.000
€ 402
€ 29.601- € 30.700
€ 22.001- € 23.300
€ 574
€ 30.701 – € 32.100
€ 23.301- € 25.300
€ 747
€ 32.101- € 35.900
€ 25.301- € 30.000
€ 918
€ 35.901- € 42.400
Boven de € 30.000
Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 42.400

U kunt een korting krijgen op de eigen bijdrage van € 59,00. Hiervoor dient u contact op te nemen met het Juridisch Loket via het telefoonnummer 0900 – 8020. U dient dan aan te geven dat u graag een doorverwijzing wenst naar één van onze strafpleiters. Geef daarbij duidelijk de naam aan van de door u gekozen strafpleiter. De strafpleiter zal dan van het Juridisch Loket een zogenaamd, diagnosedocument, ontvangen met al uw gegevens. De strafpleiter zal dan zo spoedig als mogelijk contact met u opnemen.

Let op: bij strafzaken krijgt u automatisch de korting van € 59,00 op de eigen bijdrage. U hoeft dan niet eerst contact op te nemen met het Juridisch Loket.


Tips & Tricks (GRATIS ADVOCAAT!)

In bepaalde situaties regelt de Wet dat u recht heeft op een gratis advocaat. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u slachtoffer bent van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf. Ook wanneer uw vrijheid is ontnomen en u geen eigen inkomen heeft, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. De rechtsbijstand van een advocaat is ook gratis als u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Dé strafpleiters kunnen u uiteraard hier meer over vertellen. Neem gerust even contact met ons op!

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!