Close

HENNEPKWEKERIJ

Heeft u een hennepkwekerij gehad en wordt u nu door de politie als verdachte aangemerkt? Dan bent u bij dé strafpleiters aan het juiste adres!

Bijstand tijdens politieverhoor

Op het moment dat de politie bij u thuis of in een bedrijfspand een hennepkwekerij heeft aangetroffen, zullen er goederen in beslag genomen worden voor onderzoek door de politie. Vrijwel direct na dit binnentreden in uw woning of bedrijfspand, zal de politie u als verdachte willen gaan horen. Er kunnen zich in dat geval twee situaties voordoen: enerzijds kunt u meteen worden aangehouden als verdachte, en anderzijds kunt u uitgenodigd worden middels een ontbiedingsbrief voor een politieverhoor. In het eerste geval wordt u meteen meegenomen naar een politiebureau. Daar wordt u in een ophoud cel gezet en later die dag verhoord. Ze mogen u maximaal 9 uur ophouden voor onderzoek (de tijd tussen 00:00-09:00 telt niet mee). Hierna kunt u nog in verzekering worden gesteld voor ten hoogste drie maal 24 uur. Bij een verzoek tot verhoor in een ontvangen ontbiedingsbrief mag u na afloop van het verhoor weer naar huis gaan. Wij vinden het belangrijk dat u zich voorafgaand aan en tijdens dit verhoor laat bijstaan door een gespecialiseerd hennepadvocaat. Het politieverhoor bepaalt namelijk de verdedigingsstrategie in uw zaak. Wij kunnen u voorbereiden op het verhoor dat u gaat krijgen, en u tevens bijstaan tijdens het politieverhoor. Sinds 1 maart 2016 is dit een wettelijk recht. Laat dit recht niet aan u voorbij gaan.

Tips & Tricks

In het voorbereidend onderzoek door de politie zijn een aantal zaken voor u van belang waar u rekening mee moet houden. Allereerst bent u niet verplicht om de politie in uw woning binnen te laten. Voor het binnentreden van een woning gelden bijzondere regels die zijn neergelegd in de Algemene wet op het binnentreden (Awbi). Indien de politie deze bijzondere regels niet strikt naleeft, dan kan een rechter die later over de zaak gaat oordelen bepalen dat alles wat in uw woning is aangetroffen, uitgesloten wordt van het bewijs. Kort gezegd, al is er een hennepkwekerij in uw woning aangetroffen, dan kunt u toch worden vrijgesproken als de politie onrechtmatig uw woning is binnengetreden. Geef daarom nooit zomaar toestemming om uw woning binnen te mogen komen! Zonder uw uitdrukkelijk toestemming, heeft de politie namelijk een schriftelijke machtiging nodig om uw woning binnen te mogen treden. Mochten er in uw zaak bijzondere regels door de politie zijn overtreden, dan zullen wij hier uiteraard uitvoerig verweer op voeren. Voorts dient u op te letten bij hetgeen u vertelt tegen de politie die ineens bij u aan de deur staat. Geef nooit zomaar antwoord op vragen en vertel ook nooit iets uit uzelf, omdat de politie deze antwoorden en uitlatingen later in een ambtsedig proces-verbaal kan opnemen. Dit ambtsedige proces-verbaal kent bijzondere bewijskracht, hetgeen zelfs al voldoende kan zijn om u veroordeeld te krijgen voor betrokkenheid bij de hennepkwekerij.

Ontnemingsvordering/wederrechtelijk verkregen voordeel

Daarnaast kunnen wij u bijstand verlenen en verweer voor u voeren tegen de ontnemingsvordering. Ook wel beter bekend als het wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 36e Sr). Om u de beste bijstand te verlenen, is het uitermate van belang dat u wordt voorbereid op het politieverhoor en tevens wordt bijgestaan tijdens het politieverhoor. De opbrengst van de oogst of oogsten van de hennepkwekerij wordt namelijk mede vastgesteld op basis van de verklaring van de verdachte. Om die reden is het dan ook belangrijk dat u een aannemelijk verklaring aflegt. Ook kan op grond van een eerdere warmtemeting, blokmeting of indicatoren zoals kalkafzetting, hennepresten, stof op de lampen, vervuiling van koolstoffilter een eerdere oogst worden aangenomen. Hiertegen kunnen wij vele verweren voeren tegen het door de politie vastgestelde aantal oogsten. Dus laat u niets wijs maken door de politie en neem direct contact met ons op! Bent u dus nog niet verhoord door de politie en gaat dat verhoor op korte termijn wel plaatsvinden? Zorg er dan voor dat u eerst contact met een gespecialiseerd hennepadvocaat opneemt. Voor onze gespecialiseerde juridische bijstand kunt u vrijblijvend uw zaak bij ons aanmelden.

Dagvaarding ontvangen of oproep TOM zitting?

Bent u al verhoord door de politie en heeft u nu een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank? Of heeft u een oproep ontvangen voor een TOM zitting bij de parketsecretaris of officier van justitie? Ook dan is het van belang dat u onmiddellijk contact opneemt met een gespecialiseerd hennepadvocaat. Dé strafpleiters zijn specialisten op het gebied van hennepzaken. Voor onze gespecialiseerde juridische bijstand kunt u vrijblijvend uw zaak bij ons aanmelden.

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!