Close

EEN ADVOCAAT BIJ EEN HENNEPKWEKERIJ

Home » Hennepkwekerij

Heeft u een advocaat nodig omdat de politie u als verdachte van een hennepkwekerij heeft aangemerkt? Meld uw zaak dan aan bij advocatenkantoor De Strafpleiters, gevestigd in Rijen. Wij zijn een advocatenkantoor met advocaten die erg toegankelijk zijn. Wij begrijpen dat u, wanneer u een verdachte bent, onze professionele hulp goed kunt gebruiken. Bij ons ervaart u daarom direct contact met uw advocaat, zonder tussenkomst van derden.


BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT TIJDENS POLITIEVERHOOR OVER EEN HENNEPKWEKERIJ

Op het moment dat de politie bij u thuis of in een bedrijfspand een hennepkwekerij aantreft, kunt u een professionele advocaat goed gebruiken. De politie neemt voor het onderzoek diverse goederen in beslag. Vrijwel direct na dit binnentreden in uw woning of bedrijfspand, zal de politie u als verdachte willen verhoren. Er kunnen zich in dat geval twee situaties voordoen: enerzijds wordt u meteen aangehouden als verdachte en anderzijds wordt u uitgenodigd middels een ontbiedingsbrief voor een politieverhoor. In het eerste geval wordt u meteen meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt u in een ophoudcel gezet en later die dag verhoord.


LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN GESPECIALISEERD HENNEPADVOCAAT

De politie mag u maximaal negen uur ophouden voor onderzoek (de tijd tussen 00.00 uur en 09.00 uur telt daarbij niet mee). Hierna kunt u nog in verzekering worden gesteld voor ten hoogste drie keer 24 uur. Bij een uitnodiging voor verhoor in een ontvangen ontbiedingsbrief bent u vrij om na afloop van het verhoor weer naar huis gaan. Het is belangrijk dat u zich voorafgaand aan én tijdens dit verhoor laat bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in kwesties betreft een hennepkwekerij. Het politieverhoor bepaalt namelijk de verdedigingsstrategie in uw zaak. Wij bereiden u als uw advocaat voor op het verhoor dat u gaat krijgen en staan u tevens bij tijdens het politieverhoor over uw mogelijke betrokkenheid bij het runnen van een hennepkwekerij. Sinds 1 maart 2016 is dit een wettelijk recht. Laat dit recht niet aan u voorbijgaan.


TIPS & TRICKS

In het voorbereidend onderzoek dat door de politie gedaan wordt, dient u rekening te houden met een aantal zaken. Allereerst bent u niet verplicht om de politie in uw woning binnen te laten. Hiervoor gelden namelijk bijzondere regels die zijn neergelegd in de Algemene wet op het binnentreden (Awbi). Indien de politie deze bijzondere regels niet strikt naleeft, dan kan een rechter die over de zaak gaat, oordelen dat alles wat in uw woning is aangetroffen, uitgesloten wordt van het bewijs. Kort gezegd, al is er een hennepkwekerij in uw woning is aangetroffen, dan is er de mogelijkheid dat u alsnog wordt vrijgesproken, als de politie onrechtmatig uw woning is binnengetreden. Geef daarom nooit zomaar toestemming aan de politie om uw woning binnen te treden!

EEN SCHRIFTELIJKE MACHTIGING TOT BINNENTREDEN

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming, heeft de politie een schriftelijke machtiging nodig om uw woning te betreden. Mochten er in uw zaak bijzondere regels door de politie zijn overtreden, dan zullen wij daar uiteraard uitvoerig verweer op voeren. Voorts dient u op te letten bij hetgeen u vertelt tegen de politie die ineens bij u aan de deur staat. Geef nooit zomaar antwoord op vragen en vertel ook nooit iets uit uzelf, omdat de politie deze antwoorden en uitlatingen later in een ambtsedig proces-verbaal kan opnemen. Dit ambtsedige proces-verbaal kent bijzondere bewijskracht, hetgeen zelfs al voldoende kan zijn om u veroordeeld te krijgen voor betrokkenheid bij de hennepkwekerij.

ONTNEMINGSVORDERING/WEDERRECHTELIJK VERKREGEN VOORDEEL

Wij verlenen u ook graag bijstand en voeren verweer voor u tegen de ontnemingsvordering, beter bekend als het wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 36e Sr). Om u als advocaat de beste bijstand te verlenen, is het van belang dat u wordt voorbereid op het politieverhoor over de hennepkwekerij. Ook staan wij u bij tijdens dit politieverhoor. De opbrengst van de oogst van de hennepkwekerij wordt namelijk mede vastgesteld op basis van de verklaring van de verdachte. Om die reden is het dan ook belangrijk dat u een aannemelijke verklaring aflegt. Houdt daarbij in de gaten dat ook op grond van een eerdere warmtemeting, blokmeting of indicatoren zoals kalkafzetting, hennepresten, stof op de lampen of vervuiling van een koolstoffilter een eerdere oogst worden aangenomen.


EEN ADVOCAAT DIE VOOR U VECHT BIJ EEN VERDENKING VAN EEN HENNEPKWEKERIJ

Wij kunnen als uw advocaat vele verweren voor u voeren tegen het door de politie vastgestelde aantal oogsten van de hennepkwekerij. Laat u dus niets wijs maken door de politie en schakel direct een goede advocaat in die voor u vecht bij een verdenking van een hennepkwekerij! Bent u dus nog niet verhoord door de politie maar gaat dat verhoor op korte termijn wel plaatsvinden? Zorg er dan voor dat u eerst contact met een advocaat gespecialiseerd in hennepzaken opneemt die ze zaak omtrent de hennepkwekerij voor u kan behandelen.


HEEFT U EEN DAGVAARDING OF EEN OPROEP VOOR EEN TOM-ZITTING ONTVANGEN?

Bent u verhoord door de politie en heeft u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de politierechter of voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank? Of heeft u een oproep ontvangen voor een TOM-zitting bij de parketsecretaris of officier van justitie? Ook dan is het van belang dat u onmiddellijk contact opneemt met een advocaat van advocatenkantoor De Strafpleiters die ervaring heeft met zaken rondom een verdenking bij een hennepkwekerij.


MELD VANDAAG NOG UW ZAAK BIJ ONS AAN!

Wordt u beschuldigd van het houden van een hennepkwekerij en heeft u dringend professionele hulp van een advocaat nodig bij een strafbeschikking? Meld uw zaak vandaag nog online bij ons aan voor gespecialiseerde juridische bijstand. Dat kan middels ons aanmeldingsformulier of door het sturen van een e-mail naar info@destrafpleiters.nl. Wij nemen persoonlijk contact met u op zonder tussenpersoon. Ervaar de toegankelijkheid van ons kantoor in Rijen en neem contact op!

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!