Close

EEN ADVOCAAT BIJ EEN HENNEPKWEKERIJRIJ

Heeft u een advocaat nodig omdat u een hennepkwekerij gehad heeft en de politie u nu als verdachte heeft aangemerkt? Dan bent u bij De Strafpleiters, gevestigd in Rijen, aan het juiste adres! Wij zijn een laagdrempelig advocatenkantoor met advocaten die niet uit de hoogte doen. Wij begrijpen dat wanneer u een verdachte bent, u professionele hulp goed kunt gebruiken. Bij De Strafpleiters ervaart u direct contact met uw advocaat, zonder tussenkomst van derden.


BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT TIJDENS POLITIEVERHOOR OVER EEN HENNEPKWEKERIJ

Op het moment dat de politie bij u thuis of in een bedrijfspand een hennepkwekerij heeft aangetroffen, kunt u een professionele advocaat goed gebruiken. De politie neemt voor het onderzoek diverse goederen in beslag. Vrijwel direct na dit binnentreden in uw woning of bedrijfspand, zal de politie u als verdachte willen uithoren. Er kunnen zich in dat geval twee situaties voordoen: enerzijds kunt u meteen worden aangehouden als verdachte en anderzijds kunt u uitgenodigd worden middels een ontbiedingsbrief voor een politieverhoor. In het eerste geval wordt u meteen meegenomen naar het politiebureau. Hier wordt u in een ophoudcel gezet en later die dag verhoord.


LAAT U BIJSTAAN DOOR EEN GESPECIALISEERD HENNEPADVOCAAT

De politie mag u maximaal negen uur ophouden voor onderzoek (de tijd tussen 00.00 uur en 09.00 uur telt hierbij niet mee). Hierna kunt u nog in verzekering worden gesteld voor ten hoogste drie keer 24 uur. Bij een uitnodiging voor verhoor in een ontvangen ontbiedingsbrief bent u vrij om na afloop van het verhoor weer naar huis gaan. Wij vinden het belangrijk dat u zich voorafgaand aan én tijdens dit verhoor laat bijstaan door een gespecialiseerd hennepadvocaat. Het politieverhoor bepaalt namelijk de verdedigingsstrategie in uw zaak. Wij kunnen u voorbereiden op het verhoor dat u gaat krijgen en u tevens bijstaan tijdens het politieverhoor. Sinds 1 maart 2016 is dit een wettelijk recht. Laat dit recht niet aan u voorbijgaan.


TIPS & TRICKS

In het voorbereidend onderzoek dat door de politie gedaan wordt, zijn een aantal zaken voor u van belang waar u rekening mee moet houden. Allereerst bent u niet verplicht om de politie in uw woning binnen te laten. Voor het binnentreden van een woning gelden namelijk bijzondere regels die zijn neergelegd in de Algemene wet op het binnentreden (Awbi). Indien de politie deze bijzondere regels niet strikt naleeft, dan kan een rechter die over de zaak gaat, oordelen dat alles wat in uw woning is aangetroffen, uitgesloten wordt van het bewijs. Kort gezegd, al is er een hennepkwekerij in uw woning aangetroffen, dan is er de mogelijkheid dat u alsnog wordt vrijgesproken als de politie onrechtmatig uw woning is binnengetreden. Geef daarom nooit zomaar toestemming om uw woning binnen te mogen komen! Voor meer informatie lees onze blog.


EEN SCHRIFTELIJKE MACHTIGING TOT BINNENTREDEN

Zonder uw uitdrukkelijk toestemming, heeft de politie een schriftelijke machtiging nodig om uw woning binnen te mogen treden. Mochten er in uw zaak bijzondere regels door de politie zijn overtreden, dan zullen wij hier uiteraard uitvoerig verweer op voeren. Voorts dient u op te letten bij hetgeen u vertelt tegen de politie die ineens bij u aan de deur staat. Geef nooit zomaar antwoord op vragen en vertel ook nooit iets uit uzelf, omdat de politie deze antwoorden en uitlatingen later in een ambtsedig proces-verbaal kan opnemen. Dit ambtsedige proces-verbaal kent bijzondere bewijskracht, hetgeen zelfs al voldoende kan zijn om u veroordeeld te krijgen voor betrokkenheid bij de hennepkwekerij.

ONTNEMINGSVORDERING/WEDERRECHTELIJK VERKREGEN VOORDEEL

Wij verlenen u ook graag bijstand en voeren verweer voor u tegen de ontnemingsvordering. Ook wel beter bekend als het wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 36e Sr). Om u als advocaat de beste bijstand te verlenen, is het uitermate van belang dat u wordt voorbereid op het politieverhoor over de hennepkwekerij. Ook zult u door ons worden bijgestaan tijdens dit politieverhoor. De opbrengst van de oogst of oogsten van de hennepkwekerij wordt namelijk mede vastgesteld op basis van de verklaring van de verdachte. Om die reden is het dan ook belangrijk dat u een aannemelijke verklaring aflegt. Ook kan op grond van een eerdere warmtemeting, blokmeting of indicatoren zoals kalkafzetting, hennepresten, stof op de lampen of vervuiling van een koolstoffilter een eerdere oogst worden aangenomen.


EEN ADVOCAAT DIE VOOR U VECHT

Wij kunnen voor u vele verweren voeren tegen het door de politie vastgestelde aantal oogsten. Dus laat u niets wijs maken door de politie en neem direct contact met ons op voor een goede advocaat die voor u vecht bij een verdenking van een hennepkwekerij! Bent u dus nog niet verhoord door de politie en gaat dat verhoor op korte termijn wel plaatsvinden? Zorg er dan voor dat u eerst contact met een gespecialiseerd hennepadvocaat opneemt. Voor onze gespecialiseerde juridische bijstand kunt u vrijblijvend uw zaak bij ons aanmelden.


HEEFT U EEN DAGVAARDING ONTVANGEN OF OPROEP TOM-ZITTING?

Bent u al verhoord door de politie en heeft u nu een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank? Of heeft u een oproep ontvangen voor een TOM-zitting bij de parketsecretaris of officier van justitie? Ook dan is het van belang dat u onmiddellijk contact opneemt met een gespecialiseerd hennepadvocaat. De Strafpleiters zijn specialisten op het gebied van hennepzaken. Voor onze gespecialiseerde juridische bijstand kunt u vrijblijvend uw zaak bij ons aanmelden.


MELD VANDAAG NOG UW ZAAK BIJ ONS AAN!

Wordt u beschuldigd van het houden van een hennepkwekerij en heeft u dringend professionele hulp nodig? Meld dan vandaag nog uw zaak online bij ons aan! U kunt dit ook doen door het sturen van een e-mail naar info@destrafpleiters.nl. Wij nemen hoogstpersoonlijk contact met u op zonder tussenpersoon. Ervaar de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van ons kantoor in Rijen en neem contact op!

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!