Close

29 juli 2018

Het Strafblad

justitie

De meest gestelde vragen over het strafblad

  1. Wat is een ‘strafblad’?

Een strafblad heet officieel ‘justitiële documentatie’ en daarop staan alle justitiële gegevens van een persoon vermeld. Denk hierbij aan verdenkingen, veroordelingen voor misdrijven en overtredingen, maar ook geaccepteerde strafbeschikkingen.

  1. Wanneer is er sprake van een aantekening op het ‘strafblad’?

Een aantekening op uw strafblad is al aan de orde op het moment dat u wordt verdachte van een misdrijf en u ook zodanig als verdachte bent aangemerkt. De afdoening van de zaak wordt eveneens vermeld op het strafblad. Hieruit kan ook worden opgemaakt op welke wijze de zaak is afgedaan, dus of u een strafbeschikking/transactievoorstel heeft geaccepteerd of dat u bent veroordeeld door een rechter.

Dit is anders als het gaat om overtredingen. Overtredingen worden pas vermeld op het strafblad als er een afdoeningsbeslissing is genomen door de officier van justitie. Een verdenking staat er dus niet op zonder dat er besloten is wat er met de zaak gaat gebeuren.

  1. Wanneer komt iets niet op het strafblad?

Bij overtredingen komt niet alles op het strafblad. Een strafbeschikking onder de € 100,- wordt niet vermeld. Dit geldt ook voor zaken die worden geseponeerd zonder bijzondere voorwaarden en een opgelegde geldboete door een rechter onder de € 100,-. Uiteraard gelden ook hier weer uitzonderingen op. Rijden zonder geldig rijbewijs, overschrijding van de maximumsnelheid van meer dan 30 km/h en openbare dronkenschap zijn voorbeelden van overtredingen waarbij er wel degelijk een aantekening komt op het strafblad. Wees hier dus alert op!

  1. Kan ik een strafblad voorkomen door een schikkingsvoorstel/transactievoorstel van het Openbaar Ministerie te accepteren?

Nee! U kunt geen strafblad voorkomen, maar wel voorkomt u een veroordeling door een rechter. Ditzelfde geldt voor de zogenoemde strafbeschikking, welke aan u wordt opgelegd door het Openbaar Ministerie. Wel is het zo dat in de praktijk regelmatig voorkomt dat iemand toch een transactievoorstel aangeboden krijgt, terwijl er geen enkel bewijs is. Een gespecialiseerde strafpleiter kan u hier altijd over adviseren aan de hand van het dossier!

  1. Wordt een vrijspraak of een sepot ook vermeld op het strafblad?

Jazeker! Maar er bestaat een uitzondering namelijk de zogenoemde sepot 01. Een sepot 01 wordt door de officier van justitie afgegeven, indien iemand onterecht als verdachte is aangemerkt. Een sepot 01 wordt bijna nooit afgegeven door een officier van justitie. Dit is alleen het geval als overduidelijk is dat ze de verkeerde persoon als verdachte hebben aangemerkt, bijvoorbeeld op basis van verkeerde/valse informatie.

  1. Kan ik zelf mijn strafblad opvragen?

Dit is absoluut mogelijk en eigenlijk ook heel eenvoudig. U kunt via het Ministerie van Veiligheid en Justitie schriftelijk uw strafblad opvragen.

  1. Waar zijn de regels omtrent het strafblad terug te vinden?

Alles is te vinden in de Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. Veel handiger is om contact op te nemen met Dé Strafpleiters, zodat zij direct antwoord kunnen geven op vragen die u heeft.

  1. Wanneer wordt het strafblad verwijderd?

Het strafblad zelf wordt nooit verwijderd. Wel de gegevens die hier op staan.

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is het van belang om eerst te weten of het gaat om misdrijven of overtredingen. Voor overtredingen is het namelijk redelijk eenvoudig. In beginsel geldt een termijn van 5 jaar na het afgeven van een sepot, of einduitspraak of na volledige betaling van een strafbeschikking. De termijn van 10 jaren is aan de orde, indien er een vrijheidsstraf of een taakstraf is opgelegd. Ook worden de overtredingen verwijderd twee jaar na iemands overleden of na verjaring van de overtreding.

Bij misdrijven ligt het niet zo heel simpel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen misdrijven met een maximumstraf van 6 jaren, de zogenoemde 6- feiten, en misdrijven waarbij 6 jaren of meer kan worden opgelegd, de zogenoemde 6+ feiten.

Bij de 6- feiten worden de gegevens op het strafblad 20 jaar na de einduitspraak of na volledige betaling van de strafbeschikking verwijderd. De gegevens worden ook verwijderd 12 jaar na het overlijden van de veroordeelde. Uiteraard verdwijnen de gegevens na verjaring van de feiten.

Bij de 6+ feiten worden de gegevens op het strafblad 30 jaar na de einduitspraak of na het volledig voldoen van de strafbeschikking verwijderd. Bij overlijden van de veroordeelde worden de gegevens na 20 jaar verwijderd. Uiteraard worden de gegevens ook verwijderd als het feit is verjaard.

Naast het onderscheid in 6- en 6+ feiten is er nog een andere categorie namelijk; de zedemisdrijven. Deze gegevens worden pas na 80 jaar verwijderd. Verjaring speelt hierbij geen enkele rol.

  1. Kan de termijn voor het bewaren van gegevens ook worden verlengd?

Dit is in een aantal gevallen mogelijk. De termijn kan met 20 jaar verlengd worden als het gaat om 6- feiten en met 30 jaar als het gaat om 6+ feiten, indien er sprake is van een nieuwe veroordeling voor een ander feit. Er geldt zelfs een uitzondering voor levenslange gevangenisstraffen en bij TBS die langer dan 40 jaren duurt. De gegevens worden dan namelijk pas na 80 jaar verwijderd.

  1. Ik ben minderjarige. Wanneer verdwijnt dan mijn strafblad?

Voor minderjarigen gelden dezelfde regels als voor volwassenen. Een minderjarige kan wel pas een strafblad krijgen als hij de leeftijd van 12 jaren heeft gehaald. De zogenoemde HALT-afdoening wordt niet op het strafblad vermeld, en verdient dan ook de voorkeur voor een minderjarige. Dé Strafpleiters maken zich hier altijd hard voor!