Close

1 maart 2019

Hoeveel hennepplanten mag je thuis hebben of thuis telen?

Hennepkwekerij

Dit is een vraag die De Strafpleiters regelmatig krijgen van (potentiële) cliënten. In de praktijk hoort u met enige regelmaat dat er geen strafvervolging door het Openbaar Ministerie plaatsvindt als iemand ‘maar’ vijf hennepplanten heeft gekweekt voor eigen gebruik. Mag je dan vijf hennepplanten hebben of kweken? Hoe zit dat dan? De Strafpleiters leggen het u in deze blog haarfijn uit.

De Opiumwet is heel duidelijk. Volgens de Opiumwet is het verboden om o.a. hennep, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, of om ze te telen, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren. Volgens de Opiumwet mag u hennep niet aanwezig hebben of hennep vervaardigen. Dit volgt uit artikel 2 jo. 3 van de Opiumwet.

U zult zich afvragen waarom het dan in de praktijk anders kan uitpakken. Dat is heel simpel. Het Openbaar Ministerie, beter gezegd, de officier van justitie, bepaalt in Nederland of dat een verdachte van een strafbaar feit strafrechtelijk vervolgd zal worden. Hiervoor heeft het Openbaar Ministerie eigen beleid ontwikkeld. U moet alvorens u zich gaat verdiepen in dat beleid, twee situaties onderscheiden. Enerzijds het aanwezig hebben of telen van hennepplanten in uw tuin (buiten) en anderzijds het aanwezig hebben of telen van hennepplanten in uw woning (binnen).

Er staat in de Aanwijzing Opiumwet dat in beginsel aangenomen wordt dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen bij een hoeveelheid van vijf hennepplanten of minder. Anders gezegd, dat je maximaal vijf planten mag kweken voor eigen gebruik bijv. buiten in je tuin.

De Aanwijzing Opiumwet moet worden beschouwd als recht in de zin van artikel 79 RO. De Aanwijzing bevat regels over de beleidsuitgangspunten bij de opsporing en vervolging van Opiumwetdelicten, en binden het Openbaar Ministerie op grond van beginselen van een behoorlijke procesorde en lenen zich naar hun aard en strekking ertoe jegens verdachte(n) als rechtsregels te worden toegepast (vgl. HR 19 juni 1990, LJN ZC8556, NJ 1991/119). De gedoogregels binden het Openbaar Ministerie dus als het gaat om toezeggingen dat een verdachte niet zal worden vervolgd als deze vijf hennepplanten kweekt voor eigen gebruik. Voorwaarde voor het gedoogbeleid is dan wel dat de verdachte afstand doet van de hennepplanten, zodat deze onttrokken worden aan het verkeer. Simpel gezegd, de hennepplanten worden vernietigd. In een dergelijk geval mag de officier van justitie deze verdachte niet zomaar tóch gaan vervolgen.

Het gedoogbeleid wordt echter ingewikkelder als de hennepplanten in huis staan, bijv. op zolder, en de politie op bezoek komt. De gedoogregels onderscheiden beroeps- of bedrijfsmatige teelt, van teelt voor eigen gebruik. In de Aanwijzing staat ook duidelijk ‘in beginsel’ is de teelt van maximaal vijf hennepplanten voor eigen gebruik. Dit kan dus anders liggen wanneer blijkt dat deze vijf hennepplanten dermate professioneel worden gekweekt dat tóch wordt uitgegaan van beroepsmatige teelt. Dit ongeacht uw verklaring als verdachte dat het voor eigen gebruik is! Het gaat dan om minimaal twee aanwijzingen die duiden op professionele teelt, zoals bijvoorbeeld kunstlicht, tijdklokken, het gebruik van een afzuiginstallatie etc. Hierdoor kan de zaak een andere uitkomst krijgen. Zelfs overtreding van artikel 11a van de Opiumwet kan op die wijze in beeld komen. Per 1 maart 2015 zijn voorbereidingshandelingen van illegale hennepteelt in dit artikel strafbaar gesteld. De wet bestrijdt beroeps- en bedrijfsmatige illegale hennepteelt. Let daar dus goed op!

De hamvraag is nog steeds, mag er nu binnen in huis vijf hennepplanten geteeld worden? Het antwoord op deze vraag is een ‘nee’! Bij het binnen telen van hennep is er juist bijna altijd sprake van aanwijzingen die duiden op professionele teelt, zoals kunstlicht en een afzuiginstallatie. Het dossier kan dus bepalend zijn of dat er wel of geen beroep kan worden gedaan op het gedoogbeleid. Heeft u bezoek gehad van de politie, neem dan altijd even contact op met De Strafpleiters! Die weten daar wel raad mee!

De Strafpleiters hebben overigens nog niet meegemaakt dat mensen daadwerkelijk voor de rechter moeten verschijnen als zij gesnapt zijn met maximaal vijf hennepplanten. De officier van justitie stuurt in een dergelijk geval meestal een strafbeschikking. Beter bekend als een strafvoorstel dat een verdachte al dan niet kan accepteren.

Let op: bij acceptatie van een strafbeschikking, heeft u – voor het geval dat nog niet het geval was – opeens een strafblad met alle mogelijke (negatieve) gevolgen van dien! Betaal dus niet klakkeloos het boetebedrag, maar neem na ontvangst van een strafbeschikking onmiddellijk contact op met De Strafpleiters!

Gebleken is dat het Openbaar Ministerie sinds 2008 duizenden mensen ten onrechte heeft bestraft en daardoor eveneens ten onrechte een strafblad hebben (https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/03/het-rommelt-in-de-straffabriek-van-het-om-a3016864)! Neem daarom het zekere voor het onzekere! Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze blog “Het strafblad”.