Close

EEN ADVOCAAT VOOR JEUGDRECHT IN BRABANT

Home » Jeugd(straf)recht (Copy)

Het jeugdrecht is een vorm van recht dat vooral bestaat om minderjarigen te beschermen voor de maatschappij, iets waar wij u als advocaat graag meer over vertellen. Het is ook bedoeld om de maatschappij te beschermen tegen minderjarigen die een misdaad begaan. “Help, mijn kind is in aanraking gekomen met de politie!” Dit is een veel voorkomende noodkreet van ouders. Is uw kind in aanraking gekomen met de politie? Dan krijg hij of zij te maken met het jeugdstrafrecht en heeft u een advocaat nodig. De Strafpleiters begrijpen dat u dan met een hele hoop vragen zit. De toekomst van uw kind staat op het spel en u heeft geen idee hoe u dit moet aanpakken. Een professionele advocaat van De Strafpleiters, werkzaam in ons kantoor in Rijen, beantwoordt uw vragen, begeleidt en staat u en uw kind en bij wanneer jullie te maken krijgen met het jeugdstrafrecht.


KINDEREN ONDER DE 12 KOMEN NIET IN AANRAKING MET HET JEUGDRECHT EN HEBBEN GEEN ADVOCAAT NODIG

Is uw kind onder de 12 jaar? Dan hoeft u zich nog geen zorgen te maken. In Nederland kunnen kinderen onder de 12 jaar namelijk niet strafrechtelijk worden vervolgd als zij iets hebben uitgespookt. Wel is het zo dat kinderen onder de 12 jaar kunnen worden aangehouden door de politie voor verhoor. Na aanhouding en verhoor zal de politie mogelijk een zogenoemde STOP-reactie aanbieden aan u, als ouders zijnde. Dit voorstel is bedoeld om vroegtijdig crimineel gedrag te herkennen en te stoppen en zo nodig door te verwijzen naar jeugdhulpverlening. Dit is bedoeld om zowel ouders als kind te ondersteunen.


KINDEREN VAN 12 TOT 18 JAAR

Wanneer uw kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, kunnen ze wel strafrechtelijk vervolgd worden. Het jeugdstrafrecht stelt kinderen dan namelijk zelf verantwoordelijk wanneer ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Afhankelijk van de ernst van het strafbare feit, kan uw kind een waarschuwing krijgen of een HALT-afdoening.


Een HALT-afdoening voorkomt een strafblad

In de meeste gevallen wordt een HALT-afdoening voorgesteld. Een HALT-afdoening kan voorkomen nadat er proces-verbaal wordt opgemaakt. Uw kind krijgt dan de keuze voorgeschoteld om naar justitie of naar HALT toe te gaan. Naar justitie betekent meestal een strafrechtelijke vervolging. Ze krijgen dan te maken met het jeugdrecht en hierbij is het handig om een advocaat in te schakelen. Dit in tegenstellig tot HALT, waarbij uw kind geen strafblad krijgt omdat de straf buiten justitie om wordt geregeld. Een HALT-afdoening kan uw kind maximaal twee keer aangeboden krijgen. Hier moet dan wel minimaal een periode van 1 jaar tussen zitten. Niet alle strafbare feiten komen in aanmerking voor een HALT-afdoening. Net als een geweldsdelict komen ook de volgende strafbare feiten wél in aanmerking:

 • Openlijk geweld goederen (art 141 lid 1 Sr)
 • Vernieling en graffiti (art 350 Sr)
 • Eenvoudige vormen van brandstichting (art 157 Sr)
 • (winkel)Diefstal en poging tot, alleen of in vereniging (art 310/311 Sr)
 • Verduistering en poging tot (art 321 Sr)
 • Heling (art 416/417 Sr)
 • Verwisselen prijskaartjes (art 326 Sr)
 • Baldadig gedrag in het openbaar (art 424 Sr)
 • Zich bevinden op verboden terrein (art 461 Sr)
 • Verstoren van orde, rust, veiligheid of bedrijfsgang in het openbaar vervoer (art 72/73 Wet personenvervoer)
 • Bezit illegaal vuurwerk, afsteken legaal en illegaal vuurwerk buiten de toegestane tijd, bezit vuurwerk buiten afsteekperiode, bezit meer dan 10 kg vuurwerk in verkoopperiode (art 1.2.2/2.3.6/1.2.4 Vuurwerkbesluit)
 • APV-feiten die te maken hebben met vuurwerk en baldadig gedrag

Om te mogen deelnemen aan HALT zijn er maximale schadebedragen vastgesteld:

 • Art 141, 424, 350 en 157 Sr en 72 en 73 Wet personenvervoer: € 900 per persoon en/of € 4500 per zaak
 • Art 310, 311, 321, 326 en 416/417 Sr: € 150 per zaak
 • APV’s: € 900 per persoon en/of € 4500 per zaak


Wel of niet akkoord gaan?

De Strafpleiters kunnen u adviseren of uw kind akkoord moet gaan met een HALT-afdoening. Zonder bewijs is er namelijk geen zaak en dat is precies waar De Strafpleiters u en uw kind in kunnen adviseren. In de praktijk komt het namelijk weleens voor dat kinderen een HALT-aanbod krijgen, terwijl er feitelijk onvoldoende wettig danwel overtuigend bewijs is. Hoewel HALT geen strafblad oplevert, is het wel degelijk een straf voor een kind. Als uw kind geen strafbare feiten heeft gepleegd en dat ook blijkt uit het dossier, zou het accepteren van het HALT-aanbod pedagogisch onverantwoord zijn. They need to know right from wrong, if they’ve done wrong!
Let op: als de HALT-afdoening, om welke reden dan ook, mislukt dan kan de officier van justitie alsnog overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING VAN UW KIND

Als het gaat om zwaardere strafbare feiten worden kinderen tussen de 12 en 18 jaar wel vervolgd door de officier van justitie. Dit kan op twee manieren. Uw kind kan worden opgeroepen voor een zogenoemde TRIP-zitting bij de officier van justitie. Een officier van justitie kan tijdens deze zitting uw kind een voorstel doen om de zaak buiten de rechter om af te doen. Dit voorstel kan bestaan uit een taakstraf/leerstraf of geldboete. Als uw kind dit voorstel accepteert dan hoeft hij niet voor de kinderrechter te verschijnen. Als uw kind zonder reden niet verschijnt op de TRIP-zitting of het aanbod weigert, dan moet uw kind zich alsnog voor de kinderrechter verantwoorden.
Let op: het accepteren van een voorstel op een TRIP-zitting levert uw kind een strafblad op. Laat uw kind dus altijd bijstaan door een advocaat van De Strafpleiters wanneer hij of zij te maken krijg met het jeugdrecht.


DE STRAFFEN VAN DE KINDERRECHTER

Naast een TRIP-zitting resteert de weg naar de kinderrechter. De kinderrechter kan jeugddetentie, een leer- of werkstraf en een geldboete opleggen. Bij jeugdigen van 12 tot 16 jaar kan maximaal 1 jaar jeugddetentie worden opgelegd en bij jeugdigen van 16 tot 18 jaar maximaal 2 jaar. Verder kan een kinderrechter een gedragsbeïnvloedende of een vrijheidsbeperkende maatregel opleggen of besluiten tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Dit is een soort van TBS voor kinderen. De straffen en de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen kunnen ook voorwaardelijk worden opgelegd. Dit betekent dat de straf of de maatregel pas ingaat als uw kind zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt die de kinderrechter aan uw kind heeft opgelegd. De zittingen bij de kinderrechter vinden bijna altijd achter gesloten deuren plaats. Dit betekent dat er geen publiek aanwezig mag zijn. Dit is een uitzondering op de hoofdregel dat zittingen in Nederland openbaar zijn. De Strafpleiters kunnen uw kind volledig voorbereiden op deze zitting en een inschatting maken van de te verwachten uitkomst van de zaak.


GEFINANCIERDE RECHTSBIJSTAND/PRO-DEO ADVOCAAT

Vanwege de jeugdige leeftijd kan door de advocaat gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd. In de meeste gevallen is de bijstand geheel kosteloos. Dit is in ieder geval aan de orde als tegen uw kind de vervolging is aangevangen, aan uw kind een strafbeschikking van meer dan € 115,- is aangeboden of een taakstraf van meer dan 20 uur. De Strafpleiters kunnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand met u bespreken.


CIVIELE JEUGDRECHT

Een kinderrechter komt niet alleen in beeld als een minderjarige een strafbaar feit pleegt. Ook als er sprake is van andere problemen, zoals ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling naar volwassenheid belemmeren, heeft de kinderrechter een belangrijke rol. De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen. Het gaat dan meestal om een periode van 1 jaar. Hierbij wordt dan tevens een gezinsvoogd aangewezen die toezicht houdt en hulp biedt bij de opvoeding van het kind. De ondertoezichtstelling kan telkens worden verlengd. Soms ontstaat er een crisissituatie en dan is meer hulp nodig. De kinderrechter kan dan een machtiging afgeven om een minderjarige uit huis te plaatsen. De minderjarige wordt dan ondergebracht in een pleeggezin of een gecertificeerde instelling. In het uiterste geval kan zelfs een machtiging worden verleend tot gesloten jeugdzorg. Voordat een kinderrechter een dergelijke beslissing neemt, zal de minderjarige boven de 12 jaar worden gehoord. De kinderrechter gaat dan het gesprek aan met de minderjarige om te weten hoe de minderjarige zelf over de situatie denkt. Een advocaat van De Strafpleiters uit Rijen kan minderjarigen bijstaan tijdens deze hectische procedure en ervoor zorgen dat zij worden gehoord wanneer ze in aanraking komen met het jeugdrecht!


KOM IN CONTACT MET ADVOCATEN DIE VOOR U DE STRIJD AANGAAN

Is uw kind in aanraking gekomen met het jeugdrecht en heeft u hulp nodig van een advocaat omdat u niet weet wat u moet doen? Meld dan uw zaak aan op onze website en wij nemen zo snel mogelijk contact op. U heeft ook de mogelijkheid om een e-mail te sturen naar info@destrafpleiters.nl. Wij houden van direct contact met onze cliënten en zullen u dus altijd zelf direct benaderen, ook kunt u ons direct telefonisch bereiken op onze mobiele telefoonnummers zonder tussenkomst van derden.

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!
Jorrit Hermes
Jorrit Hermes
23 September 2023
Corina heeft één van mijn cliënten enorm geholpen. Ze is scherp, toegankelijk en uiterst professioneel.
Patrick Van B.
Patrick Van B.
29 Juni 2023
Fijne communicatie, verstand van zaken en nemen je stap voor stap mee in het hele proces. Ik ben blij dat ik er uiteindelijk voor heb gekozen een gespecialiseerd kantoor in de arm te nemen die me ook tijdens het verhoor bijstonden. Uiteindelijk met als succesvol resultaat het seponeren van de zaak! Nogmaals super bedankt om me te helpen om deze nachtmerrie eindelijk zo af te kunnen sluiten!
Nino Kikilasjvili
Nino Kikilasjvili
14 Juni 2023
Ontzettend geholpen door mw. Herrings en een hele fijne vrouw in de omgang en het contact! Weet mensen gerust te stellen maar is wel eerlijk en direct. Echt een aanrader!
roon
roon
10 Juni 2023
bij 1e kennismaking met mr Herrings dacht ik heel even uhmmm 🤔 (maar dit was dan ook in een vervelende situatie) maar deze relatief jonge advocaten duiken echt in jouw dossier inclusief de punten en komma's. en het maakt niet wat voor juridisch onderwerp dan ook. recht of onrecht. de ovj kreeg het er warm van.
Stefanie Meijers
Stefanie Meijers
18 April 2023
Wat ben ik blij dat wij hebben gekozen voor deze toppers! Mr Herrings heeft ons heel erg goed bijgestaan in een heel heftige periode. Deze vrouw is niet alleen een heel goede advocaat maar vooral ook een gewoon mens,die weet wat je doormaakt. Niets is haar te veel en je kunt met alle vragen bij haar terecht en krijgt er snel antwoord op in gewoon nederlands en niet van die juridische taal waar niemand iets van begrijpt. Komt ze er zelf even niet uit dan weet zij zeer kundige collega’s te vinden waarmee ze dan een oplossing zal vinden. Dus mocht je op zoek zijn naar een advocaat in hart en nieren dan ben je bij Herrings&Pirone op het juiste adres! Gr .Stefanie
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
8 Maart 2023
Ik had heel kort de tijd voor mijn zaak. Ze reageerde super snel. En ondanks ze niet specifiek nog wat konden met mijn zaak. Heeft ze me goede tips gegeven en een fijn gesprek gehad. Voelde me gehoord. Heel erg bedankt.
Jeannet Kuijpers
Jeannet Kuijpers
15 Februari 2023
Hartelijk dank Corina voor het geweldige pleidooi wat je heb gehouden. Zeer dankbaar hiervoor. Van 90 uur werkstraf naar 30 uur. 👏👏👏👏👏🤮
Yonghai chen
Yonghai chen
14 Februari 2023
Ik ben zeer goed geholpen door mevrouw Herrings, zij legt alles zeer goed en duidelijk uit zodat je niet voor verrassingen komen te staan .
× Hoe kan ik je helpen?