Close

1 augustus 2020

Niet voldaan aan bewijsminimum

Op 25 juni 2020 vond de zitting plaats in een gevoelige zedenzaak. Cliënt stond terecht voor het plegen van ontucht met drie minderjarige neefjes.

Cliënt heeft altijd met klem de ontucht ontkend. Altijd? Ja, deze vreselijke nachtmerrie hing hem al vanaf 2014 boven het hoofd. Ik heb dan ook integrale vrijspraak bepleit wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs in de zedenzaak, én met succes!

Cliënt is op 9 juli 2020 vrijgesproken, omdat er volgens de rechtbank geen wettig bewijs was! Zo komt er na al die jaren voor cliënt eindelijk weer licht aan het einde van de tunnel.

De volledige uitspraak is te lezen op www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:RBZWB:2020:2978.