Close

3 januari 2022

Nieuwe verkeersboetes 2022: wees gewaarschuwd!

Overzicht snelheidsboetes 2022 en overige verkeersboetes

De nieuwe bedragen voor snelheidsovertredingen en overige verkeersboetes voor 2022 zijn weer bekend en verbazingwekkend is het enigszins wel dat sommige verkeersboetes flink duurder worden en anderen juist omlaag gaan. Het betreft een jaarlijkse inflatiecorrectie van ongeveer 2%.  De administratiekosten blijven in ieder geval wel hetzelfde.

Zie hieronder voor een duidelijk overzicht en wees dus alvast gewaarschuwd!

Mocht u toch snelle deskundige juridische bijstand nodig hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Snelheidsovertredingen worden vaak ook afgedaan middels een zogenoemde OM-hoorzitting. Uw rijbewijs staat dan vaak op het spel en u staat dan alleen tegenover een officier van justitie en dan is deskundige juridische bijstand van De Strafpleiters hard nodig!

 Snelheidsboetes

Overschrijding van de max. snelheid met (km/h) Binnen de bebouwde kom* Buiten de bebouwde kom** Snelwegen**
1
2
3
4 € 29 € 26 € 22
5 € 36 € 33 € 27
6 € 44 € 40 € 33
7 € 51 € 46 € 38
8 € 58 € 53 € 44
9 € 66 € 63 € 50
10 € 75 € 71 € 66
11 € 102 € 96 € 91
12 € 111 € 106 € 99
13 € 122 € 116 € 107
14 € 131 € 126 € 116
15 € 142 € 136 € 126
16 € 152 € 145 € 135
17 € 163 € 155 € 146
18 € 176 € 166 € 158
19 € 187 € 179 € 168
20 € 201 € 192 € 181
21 € 215 € 204 € 193
22 € 229 € 216 € 204
23 € 244 € 229 € 216
24 € 256 € 244 € 229
25 € 272 € 257 € 240
26 € 287 € 272 € 252
27 € 306 € 286 € 267
28 € 320 € 301 € 277
29 € 336 € 319 € 292
30 € 352 € 335 € 308
31 € 323
32 € 338
33 € 352
34 € 370
35 € 386
36 € 402
37 € 419
38 € 435
39 € 440

*Let op: indien er sprake is van een snelheidsovertreding in een zone waar 30 km/h is toegestaan of in een woonerf of bij werkzaamheden dan gelden er andere bedragen. Uiteraard wordt er ook altijd gekeken naar uw justitieel verleden aangaande snelheidsovertredingen en dan wordt dit beperkt tot een periode van 2 jaren.

**Let op: bij werkzaamheden gelden er andere bedragen. Uiteraard wordt er ook altijd gekeken naar uw justitieel verleden aangaande snelheidsovertredingen en dan wordt dit beperkt tot een periode van 2 jaren.

 Overige verkeersboetes

Vasthouden mobiele telefoon € 350
Onnodig links rijden € 220
Rechts inhalen € 250
Geen autogordel dragen € 150
Door rood licht rijden € 250
Stilstaan bij groen verkeerslicht € 150
Onnodig geluid veroorzaken € 250
Afslaan zonder richtingaanwijzer € 100
Kruispunt blokkeren € 250
Dubbel parkeren € 100
Onjuist gebruik maken van gehandicaptenparkeerplek € 410
Vluchtstrook gebruiken zonder noodzaak  € 250
Geen voorrang verlenen € 250
Geen zichtbaar kenteken voeren € 150
Over een verdrijvingsvlak rijden € 250
Zonder licht rijden buiten de bebouwde kom € 150

 

3 januari 2022 Blog