Close

15 november 2018

Redelijk vermoeden van schuld?

Redelijk vermoeden van schuld

Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, parketnummer 08/197641-16. 

Op 25 september 2017 stond cliënt voor de politierechter te Zwolle op verdenking van het telen van hennep, in elk geval het opzettelijk aanwezig hebben van hennep (32 planten).

De hennepkwekerij was in de woning van cliënt aangetroffen en hij had ook een bekennende verklaring afgelegd. Een ogenschijnlijk simpele zaak. De officier van justitie had al geprobeerd een deal te sluiten met cliënt, om de zaak buiten de rechter om af te doen. Client was gelukkig zo verstandig om mij in te schakelen. Na bestudering van het dossier heb ik cliënt geadviseerd om de deal te weigeren en de zaak voor de rechter te brengen. Met succes, want cliënt is vrijgesproken!

Hoe is dit mogelijk met een bekennende verklaring en een kwekerij in je eigen woning?

De zogenoemde vormverzuimen maken dit mogelijk. In dit dossier kwam er op een anonieme melding binnen bij de politie waarin werd aangegeven dat er een hennepkwekerij op het adres van cliënt aanwezig zou zijn. Er is toen door de politie een warmtemeting gedaan, welke negatief was. De eerste conclusie is dan ook: één anonieme melding en een negatieve warmtemeting is onvoldoende voor een redelijk vermoeden van schuld. Dit is de basis om iemand als verdachte te kunnen aanmerken.

De verbalisanten in kwestie wisten dat maar al te goed, en om die reden hebben zij besloten geen machtiging aan te vragen, maar een bezoekje te brengen aan cliënt. Bij de deur deelt de verbalisant de reden van hun komst mee. Zij vertellen dan dat er een anonieme melding is geweest over een hennepkwekerij op dit adres, en of dit klopt.

Client heeft toen te kennen gegeven dat hij wel wat in zijn woning had, maar dat dit voor eigen gebruik is. Vervolgens is aan cliënt gevraagd of de verbalisanten binnen mochten komen. Client wilde dit niet, maar onder de dreiging van ‘anders regelen we wel een machtiging bij de officier’ heeft cliënt de verbalisanten uiteindelijk binnen gelaten.

Bijzonder??? Meer dan bijzonder zelfs. De verbalisanten hebben namelijk verzuimd cliënt de cautie (u hoef geen antwoord te geven op vragen die wij stellen) te geven op het moment dat zij vroegen of er een kwekerij in zijn woning stond. De verklaring die cliënt toen heeft afgelegd mocht dan ook niet gebruikt worden voor het bewijs. Wat er toen overblijf was wederom alleen de anonieme melding en de negatieve warmtemeting, en dat was onvoldoende.

Dan is er natuurlijk nog de aangetroffen hennepkwekerij. Ook dat kan niet als bewijs gebruikt worden. Zonder redelijk vermoeden van schuld hadden de verbalisanten namelijk niet mogen binnentreden in de woning. Ze hadden geen schriftelijke machtiging tot binnentreden, want daar was onvoldoende redelijk vermoeden van schuld voor.

Dan rest de vraag of cliënt toestemming had gegeven voor het binnentreden?

Nee, cliënt heeft op geen enkele wijze uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming gegeven voor het binnentreden en daarmee ook geen afstand gedaan van zijn huisrecht. Hij gaf notabene aan dat hij dit juist niet wilde.

De conclusie was dan ook dat er sprake was van meerdere vormverzuimen namelijk:

  • Geen redelijk vermoeden van schuld
  • Cautieverzuim
  • Onrechtmatig binnentreden

Gelet op de opsomming van onherstelbare vormverzuimen en het ernstig nadeel dat cliënt had ondervonden (schending van zijn huisrecht), kon de politierechter niet anders dan bewijsuitsluiting toe te passen. De verklaring van cliënt bij de deur alsmede het aantreffen van de kwekerij in de woning diende van het bewijs te worden uitgesloten. Wat resteerde was onvoldoende wettig en overtuigend bewijs om te komen een bewezenverklaring. Vrijspraak!

Onherstelbare vormverzuimen komen wel vaker voor in dossiers, echter is het tegenwoordig eerder uitzondering dan regel dat de rechter hier een bewijsuitsluiting aan verbindt. De rechter kan bepalen dat kan worden volstaan met een enkele constatering van het vormverzuim. Dit is bijvoorbeeld het geval als de verdachte niet in zijn belangen is geschaad. Ook kan de rechter bepalen dat de straf lager uitvalt door het vormverzuim.

Een kritische blik op een dossier is vereist om succes te boeken!