Close

20 november 2020

Schadevergoeding na vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of sepot?

schadevergoeding

Bent u vrijgesproken, of ontslagen van alle rechtsvervolging, of is de zaak tegen u geseponeerd? Neem dan contact met De Strafpleiters op, want u heeft dan mogelijk recht op schadevergoeding!

Welke wettelijke grondslag biedt het strafrecht voor schadevergoeding na een strafzaak?

Op grond van artikel 533 Sv kunt u na een vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR) of een sepotbeslissing mogelijk aanspraak maken op immateriële en/of materiële schadevergoeding voor onterechte inverzekeringstelling, klinische observatie of ondergane voorlopige hechtenis.

Op grond van 530 Sv kunt u na een vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of een sepotbeslissing mogelijk ook aanspraak maken op vergoeding van de in de strafzaak gemaakte reiskosten, verblijfkosten en advocaatkosten.

De Strafpleiters kunnen u precies vertellen voor welke schadeposten u een vergoeding kunt krijgen.

Hoe werkt het indienen van een verzoek tot schadevergoeding?

Het makkelijkste én verstandigste voor u is om contact op te nemen met De Strafpleiters, zodat wij namens u een verzoekschrift tot schadevergoeding opstellen ex artikel 533 en 530 Sv. Dit verzoekschrift tot schadevergoeding zullen wij dan na ondertekening indienen bij de bevoegde rechtbank. U kunt namelijk niet, als de strafzaak zich heeft afgespeeld in Amsterdam, een verzoekschrift tot schadevergoeding indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant en visa versa. De Strafpleiters weten altijd de juiste weg, dus geef het ook meteen uit handen!

Kost het geld als De Strafpleiters dit voor u regelen?

Nee! Iedere advocaat die een dergelijk verzoekschrift tot schadevergoeding namens zijn of haar cliënt opstelt en indient bij de bevoegde rechtbank, krijgt daar een vergoeding voor van de Staat. Het is voor u dus geheel kosteloos!

Wat wordt er bij een vrijspraak, sepotbeslissing of OVAR van u verwacht?

Indien uw strafzaak is geëindigd in een vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging of sepotbeslissing, wacht dan niet te lang en kom direct in actie door contact op te nemen met De Strafpleiters! U heeft namelijk maar 3 maanden nadat de zaak is geëindigd de tijd om een verzoekschrift tot schadevergoeding na vrijspraak, OVAR of sepotbeslissing, in te dienen!

Kortom: is uw strafzaak geëindigd in een vrijspraak, sepotbeslissing of bent u ontslagen van alle rechtsvervolging, neem dan direct contact op met De Strafpleiters en meldt uw zaak bij ons aan!

20 november 2020 Blog