Close

24 juni 2024

Schakelbewijs in zedenzaken, een uiterst gevaarlijke constructie!

In zedenzaken is het vaak het woord van de aangever/aangeefster tegen het woord van de verdachte. De vermeende seksuele handelingen vinden immers vaak plaats in een een-op-een-situatie, zonder dat daar getuigen bij aanwezig zijn. Dit maakt het bewijzen van zedenzaken dan ook vaak lastig. In het Nederlandse strafrecht geldt de regel één getuige is geen getuige op grond van artikel 342 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering. Dit wordt het unus testis nullus testis-beginsel genoemd. Enkel een verklaring van het vermeende slachtoffer is dus niet voldoende om tot een bewezenverklaring te komen. Vaak wordt er steun gevonden in verklaringen van getuigen die bepaalde emoties kort na het incident bij het vermeende slachtoffer hebben waargenomen of in appberichten die kort na het incident zijn verstuurd door het vermeende slachtoffer.

Een bijzondere vorm van steunbewijs betreft het zogeheten schakelbewijs. De schakelbewijsconstructie kan door het Openbaar Ministerie worden ingezet om tot een bewezenverklaring te rekwireren op het moment dat een verdachte terecht staat voor verschillende zedenmisdrijven die gepleegd zouden zijn jegens meerdere vermeende slachtoffers. In dat geval kan het Openbaar Ministerie het bewijs van feit A mede aannemen op grond van een soortgelijk feit (feit B) dat door de verdachte jegens een ander slachtoffer is begaan. Daarvoor is het vereist dat de wijze waarop de verschillende feiten zijn begaan op essentiële punten overeen dienen te komen. Er wordt dan steun gevonden in de modus operandi van de verdachte, hetgeen inhoudt dat de verdachte een specifiek patroon laat zien in zijn gedrag gedurende de tenlastegelegde feiten. Uit de jurisprudentie blijkt dat de handelswijze van de verdachte, de plaats delict en de wijze waarop het contact tot stand is gekomen vaak de basis zijn voor rechters om een specifieke modus operandi aan te nemen. Het is zelfs mogelijk om te schakelen met feiten waarvoor de verdachte nimmer is veroordeeld (HR 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1455). Middels de schakelbewijsconstructie kunnen simpel gezegd twee (of meer) zaken die op zichzelf niet bewezen kunnen worden alsnog bewezen worden verklaard.

Het hanteren van de schakelbewijsconstructie heeft tot veel veroordelingen geleid. Een van de bekendste veroordelingen waarbij tot een bewezenverklaring is gekomen middels schakelbewijs is de zaak van Lucia de B. Die zaak heeft uiteindelijk tot een gerechtelijke dwaling geleid, waardoor Lucia de B. alsnog is vrijgesproken. Omdat de schakelbewijsconstructie vaak een “noodoplossing” biedt om meerdere zaken waarbij sprake is van gebrek aan wettig bewijs alsnog te kunnen bewijzen, is het van belang dat u voorzien wordt van goede rechtsbijstand door gespecialiseerde zedenadvocaten. Dat belang bestaat al vanaf het eerste verhoor door de zedenrecherche. De Strafpleiters zijn ervaren in het voeren van verweren tegen de schakelbewijsconstructie en houden hier altijd rekening mee in de verdedigingsstrategie in zedenzaken waarbij meerdere aangiften tegen de verdachte zijn gedaan.

Jorrit Hermes
Jorrit Hermes
23 September 2023
Corina heeft één van mijn cliënten enorm geholpen. Ze is scherp, toegankelijk en uiterst professioneel.
Patrick Van B.
Patrick Van B.
29 Juni 2023
Fijne communicatie, verstand van zaken en nemen je stap voor stap mee in het hele proces. Ik ben blij dat ik er uiteindelijk voor heb gekozen een gespecialiseerd kantoor in de arm te nemen die me ook tijdens het verhoor bijstonden. Uiteindelijk met als succesvol resultaat het seponeren van de zaak! Nogmaals super bedankt om me te helpen om deze nachtmerrie eindelijk zo af te kunnen sluiten!
Nino Kikilasjvili
Nino Kikilasjvili
14 Juni 2023
Ontzettend geholpen door mw. Herrings en een hele fijne vrouw in de omgang en het contact! Weet mensen gerust te stellen maar is wel eerlijk en direct. Echt een aanrader!
roon
roon
10 Juni 2023
bij 1e kennismaking met mr Herrings dacht ik heel even uhmmm 🤔 (maar dit was dan ook in een vervelende situatie) maar deze relatief jonge advocaten duiken echt in jouw dossier inclusief de punten en komma's. en het maakt niet wat voor juridisch onderwerp dan ook. recht of onrecht. de ovj kreeg het er warm van.
Stefanie Meijers
Stefanie Meijers
18 April 2023
Wat ben ik blij dat wij hebben gekozen voor deze toppers! Mr Herrings heeft ons heel erg goed bijgestaan in een heel heftige periode. Deze vrouw is niet alleen een heel goede advocaat maar vooral ook een gewoon mens,die weet wat je doormaakt. Niets is haar te veel en je kunt met alle vragen bij haar terecht en krijgt er snel antwoord op in gewoon nederlands en niet van die juridische taal waar niemand iets van begrijpt. Komt ze er zelf even niet uit dan weet zij zeer kundige collega’s te vinden waarmee ze dan een oplossing zal vinden. Dus mocht je op zoek zijn naar een advocaat in hart en nieren dan ben je bij Herrings&Pirone op het juiste adres! Gr .Stefanie
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
8 Maart 2023
Ik had heel kort de tijd voor mijn zaak. Ze reageerde super snel. En ondanks ze niet specifiek nog wat konden met mijn zaak. Heeft ze me goede tips gegeven en een fijn gesprek gehad. Voelde me gehoord. Heel erg bedankt.
Jeannet Kuijpers
Jeannet Kuijpers
15 Februari 2023
Hartelijk dank Corina voor het geweldige pleidooi wat je heb gehouden. Zeer dankbaar hiervoor. Van 90 uur werkstraf naar 30 uur. 👏👏👏👏👏🤮
Yonghai chen
Yonghai chen
14 Februari 2023
Ik ben zeer goed geholpen door mevrouw Herrings, zij legt alles zeer goed en duidelijk uit zodat je niet voor verrassingen komen te staan .
× Hoe kan ik je helpen?