Close

EEN ADVOCAAT VOOR SLACHTOFFERZAKEN

Home » Slachtofferzaken

Heeft u een advocaat nodig in verband met slachtofferzaken? Schakel dan een advocaat in van De Strafpleiters, gevestigd in Rijen, en krijg hulp van echte vechters die u graag helpen. Bent u slachtoffer geworden van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf? Meld uw zaak dan vrijblijvend aan voor de juiste deskundige rechtsbijstand. Gespecialiseerde rechtsbijstand is voor slachtoffers van groot belang. De Strafpleiters behoren tot de geringe groep van advocaten in Nederland die voldoen aan de deskundigheidsvereisten voor de specialisatie slachtofferzaken. Gelet op de enorme impact van een gewelds- en zedenmisdrijf is het van uiterst belang om een gespecialiseerd advocaat in de arm te nemen die uw rechtspositie bewaakt.


EEN ADVOCAAT VOOR SLACHTOFFERZAKEN HELPT U VERDER

Indien u, gelet op de geldende criteria, hiervoor in aanmerking komt, kunnen wij een aanvraag voor u indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit Schadefonds geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. De dader blijft primair verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade. Is dit niet mogelijk en wordt de schade ook niet op een andere wijze vergoed? Dan kunt u als slachtoffer terecht bij het Schadefonds. U hoeft niet te wachten met het indienen van de aanvraag totdat u de schade ergens anders vergoed krijgt. Een eventuele ontvangen schadevergoeding van anderen moet achteraf wel aan het Schadefonds worden terugbetaald.


VORDERING BENADEELDE PARTIJ

Wij kunnen namens u een vordering benadeelde partij opstellen en indienen om de door u geleden schade rechtstreeks bij de verdachte te verhalen. Wij kunnen deze vordering ter zitting nog eventueel toelichten en zelfs nog aanvullen. Voegen kan met een zogenoemd ‘voegingsformulier’. Met dit formulier kunt u als slachtoffer de rechtbank verzoeken om de verdachte te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan u. Indien uw vordering niet leidt tot een onevenredige belasting van het strafgeding, dan kan de rechtbank uw schade, al dan niet gedeeltelijk, toewijzen of afwijzen. Uw vordering tot schadevergoeding kan ook niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat u uw vordering aan de burgerlijke rechter kan voorleggen. De rechtbank neemt dan geen inhoudelijke beslissing over uw vordering, maar biedt u nog wel de mogelijkheid om dit buiten de strafzaak om op de verdachte te verhalen.


DESKUNDIG ADVIES OVER HET ONTVANGEN VAN SCHADEVERGOEDING

De Strafpleiters adviseren u graag over de te vorderen schadeposten, schadebedragen, de aan te leveren onderbouwing en de te overleggen bewijsstukken. Ook zullen wij de rechtbank verzoeken om de schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Dit betekent dat het CJIB de vordering voor u zal gaan innen. U hoeft dan zelf geen actie te ondernemen! De advocaten van De Strafpleiters zijn echte vechters en doen er alles aan om de door u geleden rechtstreekse schade langs deze weg vergoed te kunnen krijgen.

KOSTEN RECHTSBIJSTAND

Voor de kosten rechtsbijstand bestaan er drie mogelijkheden. Ingeval er sprake is van ernstig geestelijk of lichamelijk letsel als gevolg van een gewelds- of zedenmisdrijf, dan is de rechtsbijstand van een gespecialiseerd advocaat geheel kosteloos! Dit geldt ook voor nabestaanden van slachtoffers van een levensdelict. Vereisten hierbij zijn wel dat er reeds een strafrechtelijke vervolging ingesteld is tegen de verdachte en u in aanmerking komt voor een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. De tweede mogelijkheid is, indien u niet in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand, de zogenoemde gefinancierde rechtsbijstand. Hiervoor komt u alleen in uitzonderlijke gevallen in aanmerking als er geen sprake is van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf.


EEN GESPECIALISEERDE ADVOCAAT OP HET GEBIED VAN SLACHTOFFERZAKEN

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zonder dat sprake is van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, dan dient u alleen een door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage te betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw (gezins-) inkomen en vermogen in het geldende peiljaar. U kunt dit eventueel ook zelf nagaan op www.rechtsbijstand.nl. Let wel, gefinancierde rechtsbijstand is slechts mogelijk indien u wordt bijgestaan door een gespecialiseerd advocaat in slachtofferzaken. De Strafpleiters uit Rijen voldoen aan deze deskundigheidsvereisten van de specialisatie slachtofferzaken. Hiernaast staan wij slachtoffers bij op betalende basis. Check altijd of u hier mogelijk voor verzekerd bent bij uw rechtsbijstandverzekering!


SCHAKEL ONS IN VOOR AL UW ZAKEN

Naast slachtofferzaken kunt u bij ons terecht voor andere zaken. Wij hebben in de afgelopen jaren al vele successen behaald. Heeft u een advocaat nodig omdat u bent aangeklaagd voor het houden van een hennepkwekerij? Bent u in aanraking gekomen met het verkeersstrafrecht voor het rijden onder invloed van alcohol, drugs of een combinatie daarvan, of dreigt u gegijzeld te worden vanwege openstaande CJIB-boetes? Ons advocatenkantoor is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die onze hulp kan gebruiken.


VRAAG HULP AAN DÉ SPECIALISTEN OM U TE HELPEN

Als u slachtoffer bent van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, is dit een ervaring die u nooit zult vergeten. Indien u herstellende bent, heeft u al genoeg aan uw hoofd. Schakel daarom een advocaat in die gespecialiseerd is in slachtofferzaken. U kunt eenvoudig uw zaak aanmelden op de website of door een e-mail te sturen naar info@destrafpleiters.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!