Close

16 februari 2022

Uitzonderlijke directe vrijspraak door de meervoudige strafkamer bij poging doodslag

Op 25 januari 2022 vond dan eindelijk, na bijna 4 jaar, de inhoudelijke zitting plaats bij de meervoudige strafkamer van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Cliënt werd al die tijd verdacht van het proberen zijn zieke vader van het leven te beroven, dan wel het proberen om zijn zieke vader zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. De verdenking kwam bij cliënt als donderslag bij heldere hemel.

De vader van cliënt was ernstig ziek en in de laatste weken ging de gezondheid van zijn vader sneller achteruit. Uiteindelijk is zijn vader overleden. Na het verlies van zijn vader en hem een waardig afscheid te hebben gegeven ontving cliënt een zogeheten ontbiedingsbrief om zich 3 dagen later te melden op het politiebureau voor een politieverhoor wegens voornoemde verdenking. Deze brief ontving cliënt nota bene op de dag dat zijn vader is gecremeerd. Het rouwproces werd hierdoor abrupt verstoord. De emoties schoten alle kanten op en cliënt wist zich geen raad. Hij nam met ons contact op, en wij besloten hem onmiddellijk bij te staan. Gelet op de gemoedstoestand van onze cliënt destijds adviseerden wij hem met klem om een beroep te doen op zijn zwijgrecht, hetgeen hij opvolgde.

Tijdens het door ons bijgewoonde politieverhoor bleek dat de verdenking tot stand was gekomen door een verklaring van de verzorgende van de vader van cliënt. Zij had verklaard dat cliënt zijn vader heeft proberen te smoren met een kussen. De verzorgende heeft dit gemeld bij de zorgmanager van de vader van cliënt, en deze heeft op zijn beurt verklaard dat hij hierop cliënt heeft geconfronteerd met hetgeen de verzorgende tegen hem heeft gezegd. Bij deze vermeende confrontatie heeft cliënt volgens deze zorgmanager het feit bekend. Later, in een aanvullend verhoor, heeft de zorgmanager deze verklaring bijgesteld, door te verklaren dat cliënt kort na het overlijden van zijn vader heeft verklaard, dat de beleving van de verzorgende heel anders is, dan zijn eigen beleving.

Op de zitting heeft cliënt, na bijna 4 jaar, eindelijk zijn kant van het verhaal kunnen vertellen. Cliënt ontkend met klem zijn vader gesmoord te hebben een kussen. Hij wilde enkel zijn zieke vader verzorgen. Cliënt vond het verschrikkelijk om te zien dat zijn vader in zijn laatste levensfase onrustig was en moeite had met ademhalen. Hij wilde zijn vader helpen door een extra kussen onder zijn hoofd te schuiven in de hoop dat zijn vader dan wat beter kon ademen, omdat hij dan wat rechterop zat. Een dag later overleed zijn vader in het bijzijn van cliënt en de verzorgende aan een natuurlijke dood.

Tijdens de zitting liepen de emoties bij cliënt opnieuw hoog op. Zodanig hoog dat de twijfels over de gebeurtenis zodanig ontstonden dat de Rechtbank, bij wijze van grote uitzondering, onmiddellijk tot een rechterlijk oordeel is gekomen. Aangezien de uitspraak met parketnummer 16-261891-18 niet gepubliceerd is, zullen wij de motivering van het rechterlijk oordeel hier geanonimiseerd weergeven:

De rechtbank is van oordeel dat de verklaring van (verzorgende) onvoldoende steun vindt in de verklaring van (zorgmanager) om tot een bewezenverklaring van een poging doodslag of poging zware mishandeling te kunnen komen. Dat geldt temeer nu (zorgmanager) in een aanvullend verhoor heeft verklaard dat hij verdachte heeft horen zeggen, toen hij verdachte kort na het overlijden van zijn vader confronteerde met hetgeen (verzorgende) verklaarde, dat het verhaal een andere beleving was van (verzorgende), maar dat verdachte daar een heel andere beleving bij had. Daaruit leidt de rechtbank af dat verdachte niet zonder meer heeft bekend ten overstaan van (zorgmanager) dat hij had gedaan wat (verzorgende) verklaarde. Alles overziend en de verklaring van verdachte ter terechtzitting daartegenover gezet, is de rechtbank van oordeel dat het aan verdachte ten laste gelegde feit niet wettig en overtuigend kan worden bewezen. Hij zal daarvan dan ook worden vrijgesproken”.

Na bijna 4 langslepende en emotioneel zware jaren kan cliënt eindelijk deze zwarte periode afsluiten.