Close

EEN ADVOCAAT BIJ EEN VERMOGENSDELICT

Home » Vermogensdelicten

Als advocaat leggen we u graag uit wat de term vermogensdelict inhoudt. Vermogensdelict is een ingewikkelde verzamelnaam voor allerlei soorten strafbare feiten uit het Wetboek van Strafrecht. Het gaat daarbij om feiten waar iemand zelf beter van wordt, vandaar ook de term ‘vermogen’. U kunt hierbij denken aan diefstal, heling, oplichting, verduistering, witwassen, etc. Een advocaat van De Strafpleiters, werkzaam in ons advocatenkantoor in Rijen, kan u uiteraard bij elk vermogensdelict bijstaan! Vanaf het politieverhoor tot in de rechtszaal, wij zijn advocaat geworden om mensen daadwerkelijk te helpen. Doordat wij de lijntjes met onze cliënten graag kort willen houden, zijn wij direct bereikbaar op onze mobiele telefoonnummers.


EEN SIMPELE DIEFSTAL IS OOK EEN VERMOGENSDELICT WAAR U EEN ADVOCAAT VOOR NODIG HEEFT

In art. 310 e.v. van het Wetboek van Strafrecht (Sr) staat diefstal strafbaar gesteld. Bij diefstal gaat het om het wegnemen van goederen van iemand anders, zonder dat de ander daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit is het zogenoemde wederrechtelijk toe-eigenen. Een voorbeeld hiervan is een winkel-, auto- of fietsendiefstal en diefstal van elektriciteit (veelvoorkomend bij een hennepkwekerij). Dit is de meest simpele vorm van diefstal. Indien er bij de diefstal geweld wordt gebruikt, dan is de zaak ineens niet meer simpel en krijgt het een andere wending. De straffen die kunnen volgen, zijn namelijk vele malen hoger dan bij een simpele diefstal. Hierbij kunt u denken aan een gewapende overval, ramkraak/plofkraak, woninginbraak, straatroof, etc.


HELING

Heling is strafbaar gesteld in art. 416 en 417bis Sr. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schuldheling en opzetheling. Heling betekent dat u niet zelf goederen heeft weggenomen, maar dat u wel gestolen goederen in uw bezit heeft gekregen. Van opzetheling is sprake als u wist dat het om gestolen goederen ging. Van schuldheling is sprake als u niet wist dat het om gestolen goederen ging, maar het wel had moeten weten. De Strafpleiters kunnen u precies uitleggen wat het verschil is en welke verdedigingsstrategie het beste is.


OPLICHTING

In art. 326 Sr is oplichting strafbaar gesteld. Volgens de Wet moet er sprake zijn van het gebruiken van een valse naam, valse hoedanigheid, listige kunstgreep of samenweefsel van verdichtsels. In uw ogen waarschijnlijk een doolhof van juridische termen. De Strafpleiters kunnen u de weg wijzen!


VERDUISTERING

In art. 321 Sr is verduistering strafbaar gesteld. Hiervan is sprake als u goederen die eigenlijk van iemand anders zijn, voor uzelf houdt. U kunt hierbij denken aan het vinden van een portemonnee op straat en deze vervolgens niet bij de politie afgeven. De Strafpleiters kunnen u met raad en daad bijstaan om uw onschuld te bepleiten!

WITWASSEN

Witwassen is het opzettelijk verbergen of verhullen van een voorwerp, meestal een geldbedrag, terwijl men weet dat het voorwerp van een misdrijf afkomstig is. Het is een erg breed begrip, waar ontzettend veel onder valt. Het witwassen is in diverse artikelen strafbaar gesteld:

  • Art. 420bis Sr
  • Art. 420bis.1 Sr (witwassen uit eigen misdrijf d.m.v. verwerven/voorhanden hebben)
  • Art. 420ter Sr (gewoonte maken van witwassen)
  • Art. 420quater Sr, alsmede art. 420quater.1 Sr (schuldwitwassen uit eigen misdrijf d.m.v. verwerven/voorhanden hebben)

Kort gezegd kunt u vrijwel alle handelingen die worden verricht met opbrengsten verkregen vanuit de criminaliteit, zien als witwassen. Het doel van die handelingen is vaak gelijk: de opbrengsten in de boven- of onderwereld kunnen gebruiken, zonder in beeld te komen bij politie en justitie! Goede raad van De Strafpleiters is goud waard! U wilt natuurlijk niet veroordeeld worden voor een strafbaar feit als een vermogensdelict.


TIPS & TRICKS

  • Indien u verdacht wordt van een vermogensdelict, laat u dan altijd bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.
  • Zolang u geen strafrechtadvocaat heeft gesproken voorafgaand het politieverhoor, maak dan gebruik van uw zwijgrecht ex art. 29 Sv.
  • Praat absoluut met niemand totdat u een gespecialiseerde strafrechtadvocaat heeft gesproken.
  • Let op met het gebruik van WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter, Facebook, e-mail, etc. Dit zijn de meest eenvoudige bewijsmiddelen die de politie in uw strafzaak kan verzamelen en tegen u kan gebruiken!
  • Bespreek met een advocaat altijd de verdedigingsstrategie.
  • Luister naar uw gespecialiseerde advocaat! Zij zijn er om uw belangen te behartigen.


SCHAKEL DÉ ADVOCATEN IN VOOR UW STRAFRECHTELIJKE BESCHERMING

Als u wordt beschuldigd van een vermogensdelict, heeft u voor uw verdediging een goede advocaat nodig. De advocaten van De Strafpleiters, gevestigd in Rijen, zijn echte vechters en doen alles om u op een goede manier te verdedigen. U kunt uw zaak direct aanmelden op onze website of door middel van het sturen van een e-mail naar info@destrafpleiters.nl. Ook als u een advocaat nodig heeft voor een andere zaak dan een vermogensdelict kunt u bij ons terecht. Zo kunt u ons ook inschakelen voor slachtofferzaken en jeugdrecht of jeugdstrafrecht. Bekijk onze eerdere succesverhalen en krijg een goed beeld van de mogelijkheden.

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!