Close

VERMOGENSDELICTEN

Vermogensdelicten is een ingewikkelde verzamelnaam voor allerlei soorten strafbare feiten uit het Wetboek van Strafrecht. Het gaat daarbij om feiten waar iemand zelf beter van wordt, vandaar ook de term ‘vermogen’. U kunt hierbij denken aan: diefstal, heling, oplichting, verduistering, witwassen etc. Dé strafpleiters kunnen u uiteraard bij al deze vermogensdelicten bij staan! Vanaf het politieverhoor tot aan in de rechtszaal.


Diefstal

In artikel 310 e.v. van het Wetboek van Strafrecht (Sr) staat diefstal strafbaar gesteld. Bij diefstal gaat het om het wegnemen van goederen van iemand anders, zonder dat die ander daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit is het zogenoemde wederrechtelijk toe-eigenen. Een voorbeeld hiervan is een winkeldiefstal, autodiefstal, diefstal van elektriciteit (veelvoorkomend bij hennepkwekerij) en een fietsendiefstal. Dit is de meest simpele vorm van diefstal. Indien er bij de diefstal geweld wordt gebruikt, dan is de zaak ineens niet meer simpel en krijgt het een andere wending. De straffen die kunnen volgen, zijn namelijk vele malen hoger dan bij een simpele diefstal. Hierbij kunt u denken aan een gewapende overval, ramkraak/plofkraak, woninginbraak, straatroof etc.


Heling

Heling is strafbaar gesteld in artikel 416 en 417bis van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen schuldheling en opzetheling. Heling betekent dat u niet zelf goederen heeft weggenomen, maar dat u wel gestolen goederen in uw bezit heeft gekregen. Van opzetheling is sprake als u wist dat het om gestolen goederen ging. Van schuldheling is sprake als u het niet wist dat het om gestolen goederen ging, maar het wel had moeten weten. Dé strafpleiters kunnen u precies uitleggen wat het verschil is, en welke verdedigingsstrategie het beste is.


Oplichting

In artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) is oplichting strafbaar gesteld. Volgens de Wet moet er sprake zijn van het gebruiken van een valse naam, of een valse hoedanigheid, of van een listige kunstgreep, of samenweefsel van verdichtsels. In uw ogen waarschijnlijk een doolhof van juridische termen. Dé strafpleiters kunnen u de weg wijzen!


Verduistering

In artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) is verduistering strafbaar gesteld. Hiervan is sprake als u goederen die eigenlijk van iemand anders zijn, voor u zelf houdt. U kunt hierbij denken aan het vinden van een portemonnee op straat en deze vervolgens niet bij de politie afgeven. Dé strafpleiters kunnen u met raad en daad bijstaan om uw onschuld te bepleiten!


Witwassen

Witwassen is het opzettelijk verbergen of verhullen van een voorwerp, meestal een geldbedrag, terwijl men weet dat het voorwerp van misdrijf afkomstig is. Het is een erg breed begrip, waar ontzettend veel onder valt. Het witwassen is strafbaar gesteld in artikel 420bis Wetboek van Strafrecht (Sr), artikel 420bis.1 Sr (witwassen uit eigen misdrijf d.m.v. verwerven/voorhanden hebben), artikel 420ter Sr (gewoonte maken van witwassen), artikel 420quater Sr, alsmede artikel 420quater.1 Sr (schuldwitwassen uit eigen misdrijf d.m.v. verwerven/voorhanden hebben). Kort gezegd, kunt u vrijwel alle handelingen die worden verricht met opbrengsten verkregen vanuit de criminaliteit zien als witwassen. Het doel van die handelingen is vaak gelijk: de opbrengsten in de boven- of onderwereld kunnen gebruiken, zonder in beeld te komen van politie en justitie! Goede raad van Dé Strafpleiters is goud waard!


Tips & Tricks

  • indien u verdacht wordt van een vermogensdelict, laat u dan altijd bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat;
  • zolang u geen strafrechtadvocaat heeft gesproken voorafgaand het politieverhoor, maak dan gebruik van uw zwijgrecht ex artikel 29 Sv;
  • praat absoluut met niemand totdat u een gespecialiseerde strafrechtadvocaat heeft gesproken.
  • Let op: met het gebruik van WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter, Facebook, e-mail etc. Dit zijn de meest eenvoudige bewijsmiddelen die de politie in uw strafzaak kan verzamelen en tegen u kan gebruiken!
  • bespreek met een advocaat altijd de verdedigingsstrategie.
  • luister naar uw gespecialiseerde advocaat! Zij zijn er om uw belangen te behartigen.

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!