Close

26 oktober 2021

Vrijspraak van het medeplegen van hennepteelt, diefstal van elektriciteit en gevaarzetting bedrijfspand

Cliënt is in hoger beroep gegaan tegen een veroordeling door de rechtbank Midden-Nederland van 3 april 2018 voor het medeplegen van hennepteelt, het medeplegen van diefstal van elektriciteit, alsmede gevaarzetting vanwege de inrichting van de hennepkwekerij in de periode van 8 februari 2017 tot en met 20 maart 2017, en tegen de toegewezen ontnemingsvordering van duizenden euro’s!

Het ging om een aangetroffen hennepkwekerij in een bedrijfspand. Cliënt is geen eigenaar, geen huurder van het bedrijfspand, maar had wel een sleutel van het bedrijfspand en is daar ook gezien door getuigen. Cliënt heeft ook verklaard dat hij in het bedrijfspand is geweest en heeft daar ook uitgelegd waarom hij daar dan aanwezig was. Echter, had cliënt geen enkele wetenschap van de aanwezige hennepkwekerij in het bedrijfspand en had hij daar ook geen enkele betrokkenheid bij.

Naar onze mening volgde ook uit geen enkel bewijsmiddel in het dossier enige handeling gericht op het telen of bewerken van hennepplanten door cliënt en evenmin dat cliënt zo nauw en bewust met anderen had samengewerkt, dat sprake was van het medeplegen van hennepteelt. Daar komt bij dat de Hoge Raad reeds geoordeeld heeft dat de enkele aanwezigheid van hennep in een voor een verdachte toegankelijke ruimte onvoldoende is, ook al is de verdachte op de hoogte van de aanwezigheid van een hennepkwekerij (ECLI:NL:HR:2017:1374).

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft ons gevolgd in ons verweer. Het Gerechtshof overweegt dat uit het dossier en verhandelde ter zitting onvoldoende aanwijzingen naar voren zijn gekomen dat door cliënt en zijn medeverdachte enige concrete handeling gericht op de tenlastegelegde feiten is verricht. Voorts blijkt uit het dossier ook niet dat cliënt dan wel de medeverdachte wetenschap had van de aanwezigheid van hennep in het bedrijfspand. Cliënt is dan ook integraal vrijgesproken!

Deze uitspraak van 4 mei 2021 is gepubliceerd en treft u hier aan (ECLI:NL:GHARL:2021:4251).