Close

3 oktober 2020

Wijziging van de wettelijke regels omtrent de voorwaardelijke invrijheidstelling

Voorwaardelijke vrijheidstelling

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer ingesteld met het ingediende wetsvoorstel Straffen en Beschermen. Dit brengt onder andere belangrijke veranderingen met zich mee als het gaat om de wettelijke regeling rondom de voorwaardelijke invrijheidstelling ook wel v.i. genoemd.

Huidige regeling

De huidige v.i. regeling staat omschreven in artikel 15 van het Wetboek van Strafrecht (Sr).

In lid 1 van dit artikel wordt bepaald:

“De veroordeelde tot vrijheidsstraf van meer dan een jaar en ten hoogste twee jaren, wordt voorwaardelijk in vrijheid gesteld wanneer de vrijheidsbeneming ten minste een jaar heeft geduurd en van het alsdan nog ten uitvoer te leggen gedeelte van de straf eenderde gedeelte is ondergaan”.

In lid 2 wordt bepaald:

“De veroordeelde tot tijdelijke gevangenisstraf van meer dan twee jaren wordt voorwaardelijk in vrijheid gesteld wanneer hij tweederde gedeelte daarvan heeft ondergaan”.

Uitzonderingen op de v.i. staan vermeld artikel 15 lid 3 Sr namelijk:

  1. “de rechter op grond van artikel 14a heeft bepaald dat een gedeelte van de vrijheidsstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd” (voorwaardelijke straf);
  2. “de rechter een last als bedoeld in artikel 14g, eerste lid, heeft gegeven” (tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf);
  3. “de veroordeelde een vreemdeling is die geen rechtmatig verblijf heeft in Nederland in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000

De simpele redenering dat een ieder in Nederland maar slechts 2/3 van zijn straf moet uitzitten, is gelet op dit artikel dus niet juist. Als de opgelegde straf een voorwaardelijk kent, dan moet het deel dat onvoorwaardelijk is opgelegd volledig worden uitgezeten. Er geldt dan geen v.i.

Betreft de opgelegde gevangenisstraf minder dan 2 jaar, dan is de 2/3 regeling van toepassing op het deel dat boven de 1 jaar  uitkomt.

Betreft de opgelegde gevangenisstraf 2 jaar of meer, dan geldt de 2/3 regeling voor de gehele straf.

De voorwaardelijke invrijheidstelling zegt het al: er zijn voorwaarden verbonden aan de invrijheidstelling. Deze voorwaarden staan vermeld in artikel 15a Sr. Er kunnen algemene voorwaarden worden verbonden (lid 1), maar er kunnen ook bijzondere voorwaarden aan de invrijheidstelling worden verbonden (lid 2). De algemene voorwaarden gelden voor een ieder. Dit is anders als het gaat om de bijzondere voorwaarden. Het openbaar ministerie neemt de beslissing omtrent het stellen van bijzondere voorwaarden en de directeur van de penitentiaire inrichting adviseert omtrent de te stellen bijzondere voorwaarden.

Aan de algemene en bijzondere voorwaarden is een proeftijd gekoppeld. De proeftijd gaat in op de dag van de voorwaardelijke invrijheidstelling (artikel 15c lid 1 ). De proeftijd van de algemene voorwaarde is gelijk aan de periode waarover voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend, maar bedraagt ten minste een jaar (artikel 15c lid 2). De proeftijd van een bijzondere voorwaarde wordt door het openbaar ministerie vastgesteld, maar is ten hoogste gelijk aan de periode waarover voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend (artikel 15c lid 3).

Wet Straffen en Beschermen

Zoals gezegd is op 23 juni 2020 het wetsvoorstel Straffen en Beschermen aangenomen en gaat de v.i. regeling volledig op de schop. Door de nieuwe regeling komen veroordeelden van zware misdrijven niet meer vanzelfsprekend na tweederde van hun straf voorwaardelijk vrij. De v.i. wordt namelijk beperkt tot maximaal 2 jaar. Nu kan de v.i. nog oplopen tot 10 jaar. Daarnaast zal de v.i. niet van rechtswege meer ingaan. Het openbaar ministerie zal vanaf dan voor iedere individuele veroordeelde beslissen of de v.i. aan de orde is. Hierbij zal met name gekeken worden naar het gedrag van de veroordeelde binnen de penitentiaire inrichting, de belangen van het slachtoffer en het gevaar voor de maatschappij. Goed gedrag binnen de penitentiaire inrichting wordt beloond en dat zorgt er voor dat veroordeelden vanaf dag één actief en gericht aan de slag moeten/kunnen met hun re-integratie, aldus de minister. Daarbij wordt tevens benadrukt dat er ook meer hulp komt voor veroordeelden. Denk hierbij aan grip op schulden, onderdak, zorg en werk. De wet treedt naar verwachting op 1 mei 2021 in werking en dan zal moeten blijken of hetgeen de minister voor ogen heeft en mooi heeft verwoord in de praktijk ook daadwerkelijk haalbare kaart is.

3 oktober 2020 Blog

Jorrit Hermes
Jorrit Hermes
23 September 2023
Corina heeft één van mijn cliënten enorm geholpen. Ze is scherp, toegankelijk en uiterst professioneel.
Patrick Van B.
Patrick Van B.
29 Juni 2023
Fijne communicatie, verstand van zaken en nemen je stap voor stap mee in het hele proces. Ik ben blij dat ik er uiteindelijk voor heb gekozen een gespecialiseerd kantoor in de arm te nemen die me ook tijdens het verhoor bijstonden. Uiteindelijk met als succesvol resultaat het seponeren van de zaak! Nogmaals super bedankt om me te helpen om deze nachtmerrie eindelijk zo af te kunnen sluiten!
Nino Kikilasjvili
Nino Kikilasjvili
14 Juni 2023
Ontzettend geholpen door mw. Herrings en een hele fijne vrouw in de omgang en het contact! Weet mensen gerust te stellen maar is wel eerlijk en direct. Echt een aanrader!
roon
roon
10 Juni 2023
bij 1e kennismaking met mr Herrings dacht ik heel even uhmmm 🤔 (maar dit was dan ook in een vervelende situatie) maar deze relatief jonge advocaten duiken echt in jouw dossier inclusief de punten en komma's. en het maakt niet wat voor juridisch onderwerp dan ook. recht of onrecht. de ovj kreeg het er warm van.
Stefanie Meijers
Stefanie Meijers
18 April 2023
Wat ben ik blij dat wij hebben gekozen voor deze toppers! Mr Herrings heeft ons heel erg goed bijgestaan in een heel heftige periode. Deze vrouw is niet alleen een heel goede advocaat maar vooral ook een gewoon mens,die weet wat je doormaakt. Niets is haar te veel en je kunt met alle vragen bij haar terecht en krijgt er snel antwoord op in gewoon nederlands en niet van die juridische taal waar niemand iets van begrijpt. Komt ze er zelf even niet uit dan weet zij zeer kundige collega’s te vinden waarmee ze dan een oplossing zal vinden. Dus mocht je op zoek zijn naar een advocaat in hart en nieren dan ben je bij Herrings&Pirone op het juiste adres! Gr .Stefanie
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
Sorayah Van Hasseln. Bb. Ch
8 Maart 2023
Ik had heel kort de tijd voor mijn zaak. Ze reageerde super snel. En ondanks ze niet specifiek nog wat konden met mijn zaak. Heeft ze me goede tips gegeven en een fijn gesprek gehad. Voelde me gehoord. Heel erg bedankt.
Jeannet Kuijpers
Jeannet Kuijpers
15 Februari 2023
Hartelijk dank Corina voor het geweldige pleidooi wat je heb gehouden. Zeer dankbaar hiervoor. Van 90 uur werkstraf naar 30 uur. 👏👏👏👏👏🤮
Yonghai chen
Yonghai chen
14 Februari 2023
Ik ben zeer goed geholpen door mevrouw Herrings, zij legt alles zeer goed en duidelijk uit zodat je niet voor verrassingen komen te staan .
× Hoe kan ik je helpen?