Close

EEN ADVOCAAT BIJ VERDENKING VAN EEN ZEDENDELICT

Home » Zedendelicten

Heeft u een advocaat nodig omdat u verdacht wordt van een zedendelict en heeft u een uitnodiging ontvangen om te worden gehoord in een zedenmisdrijf in Brabant, de zogenoemde ontbiedingsbrief? Twijfel niet en neem contact op met een gespecialiseerd zedenadvocaat uit Rijen! Een zedendelict is zeer gecompliceerd en een advocaat is nodig om uw zaak tot een goed einde te brengen. Schakel daarom een professionele advocaat van ons kantoor in Brabant in die u helpt op het gebied van een zedenmisdrijf.


WAT VERSTAAT MEN EIGENLIJK ONDER EEN ZEDENDELICT?

Zedenmisdrijf is een verzamelnaam voor verschillende strafbare feiten die in het Wetboek van Strafrecht staan vermeld. Als u verdacht wordt van het plegen van een zedenmisdrijf is het belangrijk om een advocaat van ons kantoor in Brabant in te schakelen die weet welke feiten hieronder vallen. De volgende strafbare feiten worden in ieder geval aangemerkt als een zedenmisdrijf:

 • Art. 239: schennis van de eerbaarheid (‘potloodventer’)
 • Art. 240b: verspreiden/vervaardigen/bezit kinderporno
 • Art. 242: verkrachting
 • Art. 243: seksueel binnendringen bewusteloze, onmachtige, of persoon met gebrekkige ontwikkeling
 • Art. 244: ontucht met persoon onder de 12 jaar (seksueel binnendringen)
 • Art. 245: ontucht met persoon tussen de 12 en 16 jaar (seksueel binnendringen)
 • Art. 246: aanranding
 • Art. 247: ontucht met persoon onder de 16 jaar, bewusteloze, geestelijk gestoorde
 • Art. 248a: verleiding van een minderjarige door giften, misleiding of misbruik uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht
 • Art. 248b: ontucht met een minderjarige prostituee
 • Art. 248e: grooming
 • Art. 249: ontucht met misbruik van gezag (stiefkind, pleegkind, pupil, aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwd, bediende of ondergeschikte)
 • Art. 250: bevorderen of teweegbrengen van seks minderjarige met derde


ER IS WEINIG BEWIJS NODIG VOOR EEN ZEDENMISDRIJF

Wat veel mensen niet weten, is dat de politie al veel onderzoek heeft gedaan naar het zedendelict voorafgaand aan het versturen van een ontbiedingsbrief. In zedenzaken wordt namelijk volgens een vast stramien gewerkt, waarbij het verhoor van de verdachte met een advocaat meestal het laatste stukje onderzoek is voor de politie in Brabant. Het dossier tegen u is dus al bijna klaar als u een uitnodiging ontvangt voor verhoor door de politie en/of een aanhouding. Daarnaast is het van belang om te weten dat de politie altijd uitgaat van de juistheid van de aangifte en dat er in zedenzaken maar heel weinig bewijs nodig is om tot een veroordeling te komen. Indien een verklaring enigszins wordt ondersteund door een ander bewijsmiddel, kan dit al voldoende zijn om u te veroordelen. De Hoge Raad heeft dit zo bepaald, omdat een zedenmisdrijf vaak wordt gepleegd tussen twee personen waarbij geen enkele getuige aanwezig is. Het principe van ‘één getuige, is geen getuige’ (art. 342 lid 2 Sv) gaat dan ook niet zomaar op. Als steunbewijs kunt u denken aan dagboekaantekeningen, de auditu-verklaring (‘van horen zeggen’) in een niet te ver verwijderd verband, DNA, et cetera. Om uzelf goed te kunnen verdedigen tegen de verdenking van het plegen van een zedendelict is het inschakelen een advocaat uit Brabant die gespecialiseerd is in zedenzaken erg belangrijk.


BIJSTAND VAN EEN ZEDENADVOCAAT TIJDENS POLITIEVERHOOR OVER EEN ZEDENDELICT

Om tot een veroordeling te komen is er dus maar weinig extra bewijs nodig. Uw verklaring is daarom des te belangrijker in zedenzaken; een advocaat van ons kantoor in Brabant kan u hierbij helpen. Uw eigen verklaring kan namelijk zorgen voor het laatste stukje bewijs om de zaak tegen u rond te krijgen en dat willen wij juist voorkomen. Het belang van het afleggen van een goede verklaring kunt u teruglezen in een belangrijk arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:2010:BO1713). Door onze zedenadvocaat in een vroegtijdig stadium te betrekken en te kiezen voor bijstand tijdens het politieverhoor bepalen wij samen de verdedigingsstrategie en voorkomen we dat u een belastende verklaring aflegt die kan leiden tot een veroordeling of een zwaardere bestraffing.

TAAKSTRAFVERBOD (ART. 22B SR)

Wat veel mensen niet weten, is dat er, sinds de invoering van het taakstrafverbod op 3 januari 2012, een taakstrafverbod geldt voor zedenzaken. In art. 22b Sr staat namelijk dat indien er een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer is gemaakt (en dat is bijna bij alle zedenzaken het geval, dus ook kinderporno), de rechter geen kale taakstraf mag opleggen. Daarom zal in deze zaken bijna altijd een onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd als u wordt veroordeeld. Inmiddels zijn er al een aantal uitspraken geweest waarbij het taakstrafverbod door de rechters wordt omzeild. Een zedenadvocaat weet precies welke verweren moeten worden aangevoerd om een rechter hiervan te overtuigen.


TIPS & TRICKS VAN EEN ZEDENADVOCAAT

Zolang u nog geen advocaat met kennis van zedenzaken van ons kantoor in Brabant heeft gesproken, adviseren wij u om u te beroepen op uw zwijgrecht (art. 29 Sv) en snel een zedenadvocaat in te schakelen. Zorg er bovendien voor dat u geen steunbewijs tegen uzelf creëert door met anderen te praten over het zedendelict waarvan u wordt verdacht. Houd er ook rekening mee dat de politie computers/telefoons in beslag kan nemen voor onderzoek. Dit onderzoek gaat heel ver. Zelfs data van verwijderde bestanden op een computer/telefoon kan door de politie worden achterhaald. Indien u dus een bestand volledig verwijderd heeft van uw computer/telefoon, kan de politie achterhalen wanneer u dit bestand heeft binnengehaald en wanneer u het bestand heeft verwijderd. Hiermee kunnen zij dus vaststellen over welke periode het bestand in het bezit is geweest van een verdachte. Neem daarom op tijd contact op met een advocaat die u bijstaat als u verdacht wordt van een zedenmisdrijf in Brabant.


HEEFT U EEN DAGVAARDING ONTVANGEN?

Bent u al verhoord door de politie en heeft u nu een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank of bij de politierechter? Dan is het van belang om onmiddellijk contact op te nemen met een gespecialiseerd zedenadvocaat. Met een advocaat van De Strafpleiters in Brabant, kiest u voor een specialist op het gebied van zedenzaken. Voor onze gespecialiseerde juridische bijstand kunt u vrijblijvend uw zaak met betrekking tot een zedendelict bij ons aanmelden.


NEEM CONTACT OP MET EEN ADVOCAAT OP HET GEBIED VAN ZEDENZAKEN UIT BRABANT

Heeft u een advocaat nodig om u te verdedigen tegen de verdenking van het plegen van een zedendelict? Neem dan contact met ons op. Een zedenadvocaat van ons kantoor, gevestigd in Rijen, gaat met u in gesprek. Deze advocaat doet er vervolgens alles aan om u te helpen bij uw verdenking van een zedenmisdrijf in de provincie Brabant. Stuur een e-mail naar info@destrafpleiters.nl of meld uw zaak aan op de website.

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!