Close

ZEDENDELICTEN

Wordt u verdacht van een zedenmisdrijf en heeft u een uitnodiging ontvangen om te worden gehoord, de zogenoemde ontbiedingsbrief? Twijfel niet en schakel ons direct in! 

Zedenmisdrijven zijn zeer gecompliceerd en een zedenspecialist is nodig om uw zaak tot een goed einde te brengen.


Wat verstaat men eigenlijk onder zedenmisdrijven?

Zedenmisdrijven is een verzamelnaam voor verschillende strafbare feiten die in het wetboek van strafrecht staan vermeld. De volgende strafbare feiten worden in ieder geval aangemerkt als zedenmisdrijven: 

 • Artikel 239: schennis van de eerbaarheid (‘potloodventer’)
 • Artikel 240b: verspreiden/vervaardigen/bezit kinderporno
 • Artikel 242: verkrachting
 • Artikel 243: seksueel binnendringen bewusteloze, onmachtige, of persoon met gebrekkige ontwikkeling
 • Artikel 244: ontucht met persoon onder de 12 jaar (seksueel binnendringen)
 • Artikel 245: ontucht met persoon tussen de 12 en 16 jaar (seksueel binnendringen)
 • Artikel 246 : aanranding
 • Artikel 247 : ontucht met persoon onder de 16 jaar, bewusteloze, geestelijk gestoorde
 • Artikel 248a: verleiding van een minderjarige door giften, misleiding of misbruik uit eindelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht
 • Artikel 248b: ontucht met een minderjarige prostituee
 • Artikel 248e: grooming
 • Artikel 249: ontucht met misbruik van gezag (stiefkind, pleegkind, pupil, aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwd, bediende of ondergeschikte)
 • Artikel 250: bevorderen of teweegbrengen van seks minderjarige met derde


Bijstand tijdens politieverhoor

Wat veel mensen niet weten is dat er voorafgaand aan het versturen van een ontbiedingsbrief, de politie al veel onderzoek heeft gedaan.
In zedenzaken wordt volgens een vast stramien gewerkt, waarbij het verhoor van de verdachte meestal het laatste stukje onderzoek is voor de politie. Het dossier tegen u is dus al bijna klaar als u een uitnodiging ontvangt voor verhoor door de politie en/of aanhouding. Daarnaast is het van belang om te weten dat de politie altijd uitgaat van de juistheid van de aangifte en dat er in zedenzaken maar heel weinig bewijs nodig is om tot een veroordeling te komen. Indien een verklaring enigszins wordt ondersteund door een ander bewijsmiddel, dan kan dit al voldoende zijn om u te veroordelen. De Hoge Raad heeft dit zo bepaald, omdat zedenmisdrijven vaak worden gepleegd tussen twee personen waarbij geen enkele getuige aanwezig is. Het principe van ‘één getuige, is geen getuige’ (art. 342 lid 2 Sv) gaat dan ook niet zomaar op. Als steunbewijs kunt u denken aan dagboekaantekeningen, de auditu-verklaring (‘van horen zeggen’) in een niet te ver verwijderd verband, DNA etc. Om tot een veroordeling te komen is er dus maar weinig extra bewijs nodig. Uw verklaring is daarom des te belangrijker in zedenzaken. Uw eigen verklaring kan namelijk zorgen voor het laatste stukje bewijs om de zaak tegen u rond te krijgen en dat willen wij juist voorkomen. Door ons in een vroegtijdig stadium te betrekken en te kiezen voor bijstand tijdens het politieverhoor kunnen wij samen met u de verdedigingsstrategie bepalen en voorkomen dat u een belastende verklaring aflegt die kan leiden tot een veroordeling of een zwaardere bestraffing.

Taakstrafverbod (art. 22b Sr.)

Wat veel mensen niet weten is dat er, sinds de invoering van het taakstrafverbod op 3 januari 2012, een taakstrafverbod geldt voor zedenzaken. In artikel 22b Sr staat namelijk dat indien er een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer is gemaakt (en dat is bijna bij alle zedenzaken het geval, dus ook kinderporno) mag de rechter geen kale taakstraf opleggen. Daarom zal in deze zaken bijna altijd een onvoorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd als u wordt veroordeeld. Inmiddels zijn er al een aantal uitspraken gewezen waarbij het taakstrafverbod door de rechters wordt omzeild. Dé strafpleiters weten precies welke verweren zij moeten aanvoeren om een rechter hiervan te overtuigen.


Tips & Tricks

Zolang u nog geen advocaat heeft gesproken, adviseren wij u om u te beroepen op uw zwijgrecht (art. 29 Sv). Zorg er bovendien voor dat u geen steunbewijs tegen uzelf creëert door met anderen te praten over hetgeen waarvan u wordt verdacht. Houdt er ook rekening mee dat de politie computers /telefoons in beslag kunnen nemen voor onderzoek. Dit onderzoek gaat heel ver. Zelfs data van verwijderde bestanden op een computer/telefoon kan door de politie worden achterhaald. Indien u dus een bestand volledig verwijderd heeft van uw computer/telefoon, kan de politie achterhalen wanneer u dit bestand heeft binnengehaald en wanneer u het bestand heeft verwijderd. Hiermee kunnen zij dus vaststellen over welke periode het bestand in het bezit is geweest van een verdachte.


Dagvaarding ontvangen?

Bent u al verhoord door de politie en heeft u nu een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank of bij de politierechter? Dan is het van belang om onmiddellijk contact op te nemen met een gespecialiseerd zedenadvocaat. Dé strafpleiters zijn specialisten op het gebied van zedenzaken. Voor onze gespecialiseerde juridische bijstand kunt u vrijblijvend uw zaak bij ons aanmelden.

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!