Close

EEN ADVOCAAT BIJ VERDENKING VAN EEN ZEDENDELICT

Home » Zedendelicten

Heeft u een advocaat met kennis over het strafrecht nodig omdat u verdacht wordt van een zedendelict en heeft u een uitnodiging ontvangen om te worden gehoord bij een zedenmisdrijf in Brabant, de zogenoemde ontbiedingsbrief? Twijfel niet en neem contact op met een gespecialiseerde zedenadvocaat uit Rijen! Een zedendelict is zeer gecompliceerd en een advocaat is nodig om uw zaak tot een goed einde te brengen. Schakel daarom een professionele advocaat van ons kantoor in Brabant in die u helpt op het gebied van een zedenmisdrijf.


WAT VERSTAAT MEN EIGENLIJK ONDER EEN ZEDENDELICT?

Zedenmisdrijf is een verzamelnaam voor verschillende strafbare feiten die in het Wetboek van Strafrecht staan vermeld. Als u verdacht wordt van het plegen van een zedenmisdrijf, is het belangrijk om een advocaat met veel kennis van het strafrecht van ons kantoor in Brabant in te schakelen die weet welke feiten kunnen worden aangemerkt bij een zedendelict. De volgende strafbare feiten worden in ieder geval aangemerkt als een zedenmisdrijf:

 • Art. 239: schennis van de eerbaarheid (‘potloodventer’)
 • Art. 240b: verspreiden/vervaardigen/bezit kinderporno
 • Art. 242: verkrachting
 • Art. 243: seksueel binnendringen bewusteloze, onmachtige, of persoon met gebrekkige ontwikkeling
 • Art. 244: ontucht met persoon onder de 12 jaar (seksueel binnendringen)
 • Art. 245: ontucht met persoon tussen de 12 en 16 jaar (seksueel binnendringen)
 • Art. 246: aanranding
 • Art. 247: ontucht met persoon onder de 16 jaar, bewusteloze, geestelijk gestoorde
 • Art. 248a: verleiding van een minderjarige door giften, misleiding of misbruik uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht
 • Art. 248b: ontucht met een minderjarige prostituee
 • Art. 248e: grooming
 • Art. 249: ontucht met misbruik van gezag (stiefkind, pleegkind, pupil, aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwd, bediende of ondergeschikte)
 • Art. 250: bevorderen of teweegbrengen van seks minderjarige met derde


ER IS WEINIG BEWIJS NODIG VOOR EEN ZEDENMISDRIJF

Wat veel mensen niet weten, is dat de politie al veel onderzoek heeft gedaan naar het zedendelict voorafgaand aan het versturen van een ontbiedingsbrief waarin staat dat de geadresseerde wordt verdacht. In zedenzaken wordt namelijk volgens een vast stramien gewerkt, waarbij het verhoor van de verdachte met een advocaat meestal het laatste stukje onderzoek is voor de politie in Brabant. Het dossier tegen u is dus al bijna klaar als u een uitnodiging ontvangt voor verhoor door de politie en/of een aanhouding. Daarnaast is het van belang om te weten dat de politie altijd uitgaat van de juistheid van de aangifte en dat er in zedenzaken maar heel weinig bewijs nodig is om tot een veroordeling te komen. Indien een verklaring enigszins wordt ondersteund door een ander bewijsmiddel, kan dit al voldoende zijn om u te veroordelen. De Hoge Raad heeft dit zo bepaald, omdat een zedenmisdrijf vaak wordt gepleegd tussen twee personen waarbij geen enkele getuige aanwezig is. Het principe van ‘één getuige, is geen getuige’ (art. 342 lid 2 Sv) gaat dan ook niet zomaar op. Als steunbewijs kunt u denken aan dagboekaantekeningen, de auditu-verklaring (‘van horen zeggen’) in een niet te ver verwijderd verband, DNA, et cetera. Om uzelf goed te kunnen verdedigen bij een zedendelict waarvan u wordt verdacht op basis van het strafrecht, is het inschakelen van een advocaat uit Brabant die gespecialiseerd is in zedenzaken erg belangrijk.


BIJSTAND VAN EEN ZEDENADVOCAAT TIJDENS POLITIEVERHOOR OVER EEN ZEDENDELICT

Om tot een veroordeling te komen, is er dus maar weinig extra bewijs nodig. Uw verklaring is daarom des te belangrijker in zedenzaken; een advocaat van ons kantoor in Brabant kan u hierbij helpen. Uw eigen verklaring kan namelijk zorgen voor het laatste stukje bewijs om de zaak tegen u rond te krijgen en dat willen wij juist voorkomen. Het belang van het afleggen van een goede verklaring kunt u teruglezen in een belangrijk arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:2010:BO1713). Door onze zedenadvocaat in een vroegtijdig stadium te betrekken en te kiezen voor bijstand tijdens het politieverhoor bepalen wij samen de verdedigingsstrategie en voorkomen we dat u een belastende verklaring aflegt die kan leiden tot een veroordeling of een zwaardere bestraffing.

Heeft u een advocaat met kennis over het strafrecht nodig omdat u verdacht wordt van een zedendelict en heeft u een uitnodiging ontvangen om te worden gehoord bij een zedenmisdrijf in Brabant, de zogenoemde ontbiedingsbrief? Twijfel niet en neem contact op met een gespecialiseerde zedenadvocaat uit Rijen! Een zedendelict is zeer gecompliceerd en een advocaat is nodig om uw zaak tot een goed einde te brengen. Schakel daarom een professionele advocaat van ons kantoor in Brabant in die u helpt op het gebied van een zedenmisdrijf.


WAT VERSTAAT MEN EIGENLIJK ONDER EEN ZEDENDELICT?

Zedenmisdrijf is een verzamelnaam voor verschillende strafbare feiten die in het Wetboek van Strafrecht staan vermeld. Als u verdacht wordt van het plegen van een zedenmisdrijf, is het belangrijk om een advocaat met veel kennis van het strafrecht van ons kantoor in Brabant in te schakelen die weet welke feiten kunnen worden aangemerkt bij een zedendelict. De volgende strafbare feiten worden in ieder geval aangemerkt als een zedenmisdrijf:

 • Art. 239: schennis van de eerbaarheid (‘potloodventer’)
 • Art. 240b: verspreiden/vervaardigen/bezit kinderporno
 • Art. 242: verkrachting
 • Art. 243: seksueel binnendringen bewusteloze, onmachtige, of persoon met gebrekkige ontwikkeling
 • Art. 244: ontucht met persoon onder de 12 jaar (seksueel binnendringen)
 • Art. 245: ontucht met persoon tussen de 12 en 16 jaar (seksueel binnendringen)
 • Art. 246: aanranding
 • Art. 247: ontucht met persoon onder de 16 jaar, bewusteloze, geestelijk gestoorde
 • Art. 248a: verleiding van een minderjarige door giften, misleiding of misbruik uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht
 • Art. 248b: ontucht met een minderjarige prostituee
 • Art. 248e: grooming
 • Art. 249: ontucht met misbruik van gezag (stiefkind, pleegkind, pupil, aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwd, bediende of ondergeschikte)
 • Art. 250: bevorderen of teweegbrengen van seks minderjarige met derde


ER IS WEINIG BEWIJS NODIG VOOR EEN ZEDENMISDRIJF

Wat veel mensen niet weten, is dat de politie al veel onderzoek heeft gedaan naar het zedendelict voorafgaand aan het versturen van een ontbiedingsbrief waarin staat dat de geadresseerde wordt verdacht. In zedenzaken wordt namelijk volgens een vast stramien gewerkt, waarbij het verhoor van de verdachte met een advocaat meestal het laatste stukje onderzoek is voor de politie in Brabant. Het dossier tegen u is dus al bijna klaar als u een uitnodiging ontvangt voor verhoor door de politie en/of een aanhouding. Daarnaast is het van belang om te weten dat de politie altijd uitgaat van de juistheid van de aangifte en dat er in zedenzaken maar heel weinig bewijs nodig is om tot een veroordeling te komen. Indien een verklaring enigszins wordt ondersteund door een ander bewijsmiddel, kan dit al voldoende zijn om u te veroordelen. De Hoge Raad heeft dit zo bepaald, omdat een zedenmisdrijf vaak wordt gepleegd tussen twee personen waarbij geen enkele getuige aanwezig is. Het principe van ‘één getuige, is geen getuige’ (art. 342 lid 2 Sv) gaat dan ook niet zomaar op. Als steunbewijs kunt u denken aan dagboekaantekeningen, de auditu-verklaring (‘van horen zeggen’) in een niet te ver verwijderd verband, DNA, et cetera. Om uzelf goed te kunnen verdedigen bij een zedendelict waarvan u wordt verdacht op basis van het strafrecht, is het inschakelen van een advocaat uit Brabant die gespecialiseerd is in zedenzaken erg belangrijk.


BIJSTAND VAN EEN ZEDENADVOCAAT TIJDENS POLITIEVERHOOR OVER EEN ZEDENDELICT

Om tot een veroordeling te komen, is er dus maar weinig extra bewijs nodig. Uw verklaring is daarom des te belangrijker in zedenzaken; een advocaat van ons kantoor in Brabant kan u hierbij helpen. Uw eigen verklaring kan namelijk zorgen voor het laatste stukje bewijs om de zaak tegen u rond te krijgen en dat willen wij juist voorkomen. Het belang van het afleggen van een goede verklaring kunt u teruglezen in een belangrijk arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:2010:BO1713). Door onze zedenadvocaat in een vroegtijdig stadium te betrekken en te kiezen voor bijstand tijdens het politieverhoor bepalen wij samen de verdedigingsstrategie en voorkomen we dat u een belastende verklaring aflegt die kan leiden tot een veroordeling of een zwaardere bestraffing.

HEBT U EEN ADVOCAAT NODIG?

Wij strijden samen met u!